nieuws

SFB Groep scoort hoog bij uitvoering sociale wetten

bouwbreed Premium

De vijf uitvoeringsinstellingen sociale verzekeringen maken naar het oordeel van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) nog te veel fouten. Van de vijf uitvoeringsinstellingen komt die van de SFB Groep er nog het beste van af. Bij twee van de vier werknemersverzekeringen blijft men onder de foutgrens van 1%.

Bij de uitvoering van zowel Ziektewet, ww als aaw/wao vond het CTSV een foutpercentage tussen 1 en 3. Gerekend over de vijf instellingen bleek het percentage onrechtmatigheid voor de ww te liggen op 1,7, voor de aaw/wao op 1,1 en voor de ww op 1,7%. Het toezichthoudende CTSV geeft slechts een goedkeuring af als de foutenmarge onder een procent blijft.

Een en ander blijkt uit een onderzoek naar de rechtmatigheid van werknemersverzekeringen over het jaar 1996. Het onderzoek werd voor de tweede keer uitgevoerd. Het blijkt dat de resultaten minder gunstig zijn dan in 1995. Dat wordt toegeschreven aan een opeenstapeling van veranderingen in de wetgeving. Overigens schrijft het CTSV het hogere bedrag dat gemoeid is met fouten, ook toe aan een betere controle, die meer fouten aan het licht brengt.

Het CTSV-verslag geeft een algemeen beeld van de situatie en dus geen onderlinge rangorde van uitvoeringsinstellingen. Maar de uitvoeringsinstelling van de SFB Groep scoort niet slecht met een foutpercentage, dat voor ww en aaw/wao onder de norm van 1% blijft.

Het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Lisv) kan op grond van de contracten een boete opleggen als er te veel fouten worden gemaakt. Het instituut draagt zorg het toepassen van de sociale wetgeving en verstrekt de opdrachten aan de uitvoeringsinstellingen. Het is de vraag of het inderdaad tot boetes komt, want het CTSV heeft de indruk dat veel werk wordt gemaakt van zogeheten verbeteringsplannen.

Hoeveel de fouten de sociale fondsen kosten, is moeilijk te zeggen. Het kan namelijk gaan om fouten ten koste van bedrijven en werknemers (dus aan de kant van de premie-inning), of fouten ten gunste van hen, dus aan de kant van de uitkeringen.

Reageer op dit artikel