nieuws

Schimmel en bacterie houden huis onder 100.000 woningen Rotte funderingen vergen straks miljarden

bouwbreed

In het westen van ons land staan een miljoen huizen op houten funderingspalen. Wareco funderingstechniek schat dat 10 procent van deze woningen vroeg of laat te maken krijgt met problemen. Oplossing kost minimaal f. 50.000 per huis. Een simpel rekensommetje leert dat vervanging en herstel de komende jaren f. 5 miljard gaat kosten.

De meeste gemeenten blijken struisvogelpolitiek toe te passen bij rotte funderingen. Het zit tenslotte onder de grond. Je moet goed kijken om boven de grond scheurende muren en verzakkingen waar te nemen. Tot nu toe trekt alleen Haarlem hard aan de bel. Dordrecht volgt nu voorzichtig, en Weesp, Gouda, Aalsmeer en enkele andere steden beginnen oog te krijgen voor funderingen.

Ook politiek Den Haag krijgt langzaamaan lucht van de omvang van dit probleem. In het kader van herstructurering is voor herstel van funderingen nog geen dubbeltje uitgetrokken. Tweede Kamerlid Luchtenveld (VVD) diende onlangs een motie in om in het kader van de stadsvernieuwing ook de funderingsproblematiek in kaart te brengen.

“Een logische vraag, maar onmogelijk te beantwoorden zonder uitgebreid onderzoek”, vindt Wareco-directeur Peter den Nijs. Zijn bureau is gespecialiseerd op dit onderzoek en doet ruim duizend funderingsonderzoeken per jaar.

Zijn inschatting is op basis van ervaringen in Haarlem, Dordrecht, Gouda en Weesp. Gecombineerd met de steekproefgewijze onderzoeken van TNO denkt Den Nijs dat 10 procent van de houten funderingspalen te maken krijgt met rottingsverschijnselen. “De overeenkomsten in Haarlem en Dordrecht zijn alleen dat het gaat om funderingsproblemen en dat de huiseigenaren uiteindelijk de dupe zijn. Verder houden de overeenkomsten eigenlijk op.”

De bacterie in Haarlem die daar grenen palen aantast, staat uitgebreid in de aandacht. Vanaf dit voorjaar worden de huizen daar structureel aangepakt. Hetzij door sloop, hetzij door vervanging en herstel. Maar er zijn nog veel meer huizen met grenen palen…

De andere grote veroorzaker is de grondwaterschommeling, waardoor de paalkoppen droog komen te staan zoals in Dordrecht het geval is. Verzakte en kapotte rioleringen zijn daar een groot probleem, omdat het grondwater daar in verdwijnt. Het gevolg is dat de grondwaterstand zakt en de funderingspalen droog komen te staan.

In Gouda speelt dezelfde problematiek. Op dit moment pompt de gemeente daar de rioleringsbuizen vol met water zodat het grondwater op peil blijft. Maar dat is een noodoplossing, zodra er een regenbuitje valt kan het riool het niet meer aan, en wordt geloosd op oppervlaktewater.

Den Nijs wil samen met TNO een databank opzetten om de tot nu toe verzamelde gegevens bij elkaar te zetten. Zowel TNO als Wareco hanteren dezelfde onderzoeksmethodiek. Hoe dan ook is er sprake van een groot probleem. “Het is zaak dat vermoedens worden gestaafd met bewijzen. Maar zelfs al zou maar 2 procent van deze huizen te maken hebben met funderingsproblemen dan praat je nog altijd over een miljard gulden.”

Voor een uitgebreid verslag van de problemen in Dordrecht zie pagina 9

Reageer op dit artikel