nieuws

Scepsis over inzet werklozen bij bouwprojecten Rijk

bouwbreed

Bij grote bouwprojecten van het Rijk moeten meer werklozen en met name allochtone werklozen aan de slag. Minister Melkert overlegt hierover met het ministerie van VROM, de werkgevers en vakbonden. Maar nog niet iedereen is overtuigd van de haalbaarheid. Het zou zelfs kunnen uitpakken als oneerlijke concurrentie voor bouwvakkers.

Het plan van de minister van Sociale Zaken is nog niet uitgewerkt. Melkert voelt weinig voor al te veel verplichtingen: “We moeten oppassen voor een vormgeving die eerder afschrikt dan aanmoedigt.”

Een goed voorbeeld vindt de minister het project met werklozen bij de Kop van Zuid in Rotterdam. Daar zijn aannemers verplicht 5 procent van de aanneemsom te gebruiken voor het inschakelen van werklozen.

Hij deed deze uitspraak in het kader van de behandeling van de Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden in de Tweede Kamer.

Rotterdam deugt niet

Het Rotterdamse project wordt geroemd maar velen hebben ook kritiek. De bouw- en houtbond FNV vindt het initiatief van de minister positief. Inzet van werklozen moet dan wel in bestekken staan voorgeschreven zodat een aannemer kan kiezen of hij daar op inschrijft. Volgens de FNV deugt het project in Rotterdam in ieder geval op een punt niet. De bond vindt het oneerlijk dat werklozen niet volgens de bouw-cao worden betaald. Bij andere projecten mag dat niet meer voorkomen.

“Gelijk loon voor gelijk werk. Het minimumloon is nu eenmaal veel lager dan een cao-loon. We hebben begrip voor het argument dat iemand die jaren werkloos is geweest niet direct voor 100 procent productief is, maar compensatie daarvoor moet gezocht worden in subsidie op de loonkosten”, vindt Leo Hartveld van de FNV.

Zeer te spreken is de bond over het initiatief dat kansen kan scheppen voor de 50 procent werklozen boven de 45 jaar. En het is ook hoog tijd dat in de bouw meer allochtonen zijn te vinden. Nu is maar 2 procent van de werknemers van allochtone afkomst terwijl dat landelijk 6 procent is.

Proefprojecten

De Rijksgebouwendienst ziet nog niet direct veel kansen voor langdurig werklozen bij hun projecten. “De RGD heeft over het algemeen stevige projecten waar vooral geschoold personeel voor nodig is”, reageert Patrick Spijkerman van de Dienst die zeer veel overheidsprojecten te vergeven heeft. Een paar proefprojecten zouden de mogelijkheden duidelijker maken, maar dan altijd op basis van vrijwilligheid van de aannemer. Voor verplicht voorschrijven in het bestek voelt de RGD vooralsnog weinig.

AVBB-voorzitter Brinkman vindt de aanpak in Rotterdam wel te prijzen maar benadrukt dat iemand na vijf jaar bijstandsuitkering niet van de ene op de andere dag metselaar of balkman is. De overheid zal dus moeten investeren in de slechte opleiding van de kandidaat-medewerkers uit de kansarme groepen. “En bedrijfstakken als de bouw niet de kosten laten dragen van onvoldoende technische scholing in het beroepsonderwijs.”

Reageer op dit artikel