nieuws

Ruim 400 miljoen voor vergroten verkeersveiligheid

bouwbreed Premium

Minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat heeft gisteren een overeenkomst getekend met de vertegenwoordigers van de gemeenten, provincies en waterschappen over maatregelen die de verkeersveiligheid moeten vergroten. De kosten van de maatregelen worden geschat op f. 400 miljoen. Hieraan draagt het Rijk f. 200 miljoen bij. De andere helft wordt betaald door de decentrale overheden.

Het Startprogramma Duurzaam Veilig bevat 24 afspraken over maatregelen voor de periode 1998 tot 2001 die het verkeer structureel veiliger moeten maken. Indeling van het wegennet (verkeersluw/ verkeersaders), infrastructurele maatregelen, nieuwe regelgeving en voorrang op verkeersaders en rotondes zijn enkele punten in het programma.

Reageer op dit artikel