nieuws

Rijkswaterstaat maakt een potje van veiligheid

bouwbreed Premium

De verschillende dienstkringen van Rijkswaterstaat gaan verschillend om met de richtlijnen van de CROW die veilig werken aan de rijkswegen moeten garanderen. Dit bleek op het Nederlands Wegencongres tijdens een discussie over dit onderwerp.

“Een actiewagen moet bij wegwerkzaamheden”, zo zei ing. S.P. Berrevoets van de dienstkring Delft van Rijkswaterstaat. Geconfronteerd met het feit dat daar binnen Rijkswaterstaat in de verschillende dienstkringen toch verschillend over wordt gedacht, moest hij toegeven dat er nog steeds enkele zijn die een paar hoedjes op de weg voldoende vinden om de veiligheid van de wegwerkers te beschermen.

“Er zitten inderdaad verschillen in interpretatie van de richtlijnen. Sommige dienstkringen zijn daar wat laks in. Ik vind dan ook dat er binnen de directies van Rijkswaterstaat eens stevig gediscussieerd moet worden over de eenduidigheid in de toepassing van de richtlijnen”, aldus Berrevoets.

In zijn algemeenheid vond hij dat er veel beschreven is over veiligheid op autosnelwegen, maar weinig op andere wegen. Als op zijn wenken bediend kondigde Herbert Ticheloven van ingenieursbureau Oranjewoud aan dat de CROW momenteel hard bezig is met een handboek veiligheid. “Dat gaat over alle wegtypen en over alle soorten werkzaamheden waarbij sprake is van verkeer.” In het voorjaar moet het handboek er liggen “met het dringende advies het als norm te hanteren”.

Bouwteam

HWZ-man J. Kardux verklaarde vanuit de uitvoeringspraktijk dat eerder nadenken de veiligheid van wegwerkers zeer ten goede zou komen. Daarvoor is het dan wel nodig dat de aannemer in een eerder stadium dan bij de gunning betrokken wordt bij dit onderwerp.

“Dat kan als er in bouwteamverband wordt gewerkt. Anders zal de veiligheid uit de concurrentie moeten worden gehaald door deze buiten de prijsvorming te houden.” Die laatste suggestie kreeg veel bijval bij het gehoor dat ongeveer gelijkelijk verdeeld bestond uit aannemers en ambtenaren van lagere overheden.

Zie ook pagina 3: Gemeenten huiverig voor publiek-private samenwerking

Reageer op dit artikel