nieuws

Rijk stemt in met aanleg verbinding Utrechtboog

bouwbreed Premium

De Utrechtboog, de geplande verbinding tussen de spoorlijn Amsterdam-Utrecht en de zuidelijke tak van de ringspoorbaan Amsterdam, kan worden aangelegd. Minister Jorritsma heeft de beschikking voor de aanleg verleend aan NS Railinfrabeheer.

Het Rijk financiert de aanleg uit het Infrastructuurfonds met een bedrag van f. 427 miljoen.

Met de aanleg wordt een snelle en directe treinverbinding tussen Utrecht, Amsterdam Zuid/WTC en Schiphol mogelijk. Ten opzichte van de huidige verbinding, met een overstap op Duivendrecht, is sprake van een reistijdverkorting van bijna 15 minuten. Naar verwachting zal de verbinding eind 2003 in gebruik kunnen worden genomen. Van het pakket maatregelen in het kader van ‘Samenwerken aan Bereikbaarheid’ is de Utrechtboog het eerste railproject dat tot uitvoering komt op de corridor Amsterdam-Utrecht. De voorbereidingen voor de overige railprojecten, die moeten leiden tot de volledige verdubbeling van de spoorlijn Amsterdam-Utrecht (totale kosten f. 1,87 miljard) en tot verhoging van de snelheid, zijn vergevorderd.

De projecten maken deel uit van de uitvoering van de PKB-Schiphol en zijn noodzakelijk voor de hoge snelheidsverbinding naar Duitsland (HST-oost). Met de bouw van de Utrechtboog wordt tevens een begin gemaakt met omvangrijke werkzaamheden aan het station Bijlmer, in samenwerking met de gemeente Amsterdam en het Regionaal Overleg Amsterdam

Reageer op dit artikel