nieuws

Reststoffen-inzameling polystyreen haalbaar

bouwbreed Premium

Een nationaal inzamelingssysteem voor EPS- (geexpandeerd Polystyreen) reststoffen lijkt haalbaar. Het moet echter nog in de praktijk worden getoetst. Het onderzoek naar de haalbaarheid van de inzameling is gedaan door Intron certificatie instelling, in opdracht van Stybenex, de vereniging van fabrikanten van EPS te Zaltbommel.

Hoewel het nog een vooronderzoek betreft, is wel duidelijk geworden, dat het inzamelen van EPS-reststoffen milieutechnisch en economisch aantrekkelijk kan zijn. Het onderzoek laat zien, dat per bouwplaats gemiddeld 1% EPS-reststof vrijkomt van de totaal verwerkte hoeveelheid.

Gemeten naar de totale hoeveelheid bouw- en sloopafval in Nederland van 13 miljoen ton is het aandeel van 400 ton EPS heel klein, namelijk 0,003%. Uit het onderzoek is tevens naar voren gekomen, dat de vrijkomende EPS minder is verontreinigd, dan aanvankelijk is verondersteld.

Volgens ir. J. Tepper, directeur van Stybenex is niet te sterk verontreinigd EPS voor 100% te recyclen. Dat gebeurt overigens al jaren in de fabrieken zelf. Dat neemt niet weg, dat over de EPS-resten op de bouw grote twijfels waren en dat deze met dit onderzoek grotendeels zijn weggenomen.

De bevindingen van Intron geven aan, dat de stimulans er is, om op grote schaal EPS-inzameling van reststoffen te bewerkstelligen. Inmiddels zijn een aantal proefprojecten gestart, waarvan de resultaten na een jaar zullen worden bekeken. Stybenex stimuleert aannemers om mee te werken. Deelnemers krijgen grote inzamelzakken om de reststoffen in te doen. Deze kunnen gevuld, bij inzamelingspunten worden afgeleverd en als retourvracht aan de EPS-producenten worden aangeboden.

Daardoor hoeven EPS-reststoffen niet meer voor verbranding te worden afgevoerd. Ze krijgen een nieuw leven als grondstof voor nieuwe producten.

Reageer op dit artikel