nieuws

Raad van State blijft bezwaren Betuwelijn behandelen

bouwbreed

De afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State gaat door met het behandelen van de bezwaren, gericht tegen de tracedelen van de Betuwelijn. De raad heeft daarmee een verzoek tot wraking afgewezen.

De Tielse advocaat mr. K. Leenhouts deed hiertoe een poging. De raadsman acht de Raad van State partijdig. “Als adviesorgaan geeft de Raad van State aan het kabinet advies, bijvoorbeeld over de wetgeving om grote projecten zoals de Betuwelijn snel te realiseren. Daarna geeft een ander deel van de Raad van State, de afdeling bestuursrechtspraak, een oordeel over de bezwaren. Dat is geen onafhankelijke rechtspraak”, luidt zijn stelling.

De uitspraak over het afwijzen van de wraking werd mondeling bekend gemaakt, de schriftelijke toelichting volgt later. De Raad van State gaat nu verder met het aanhoren van de bezwaren tegen tracedelen van de Betuwelijn. De uitspraak hierover wordt in de loop van 1998 verwacht.

De Raad van State is nog niet van de advocaat af. Leenhouts kondigde eerder aan een klacht in te dienen bij het Europese Hof van Justitie. In een soortgelijke zaak dwong het eerder de Luxemburgse variant van de Raad van State tot een splitsing. Het adviseren van de regering en de rechtspraak zijn twee zeer verschillende zaken, aldus dit Hof. Bij eenzelfde uitspraak over Nederland, die overigens nog enkele jaren kan duren, lijkt de splitsing bij de Raad van State een kwestie van tijd.

Reageer op dit artikel