nieuws

Politie maakt eind aan bezetting Ballast Nedam

bouwbreed Premium

De politie heeft donderdagochtend een einde gemaakt aan de bezetting van het hoofdkantoor van aannemingsmaatschappij Ballast Nedam in Amstelveen. Vijftien actievoerders van GroenFront! hadden rond zeven uur de hoofdingang bezet. De actie was bedoeld als protest tegen de aanleg van de Afrikahaven bij het kunstenaarsdorp Ruigoord.

Aan de hoofdentree waren groene ballonnen aangebracht en een spandoek met de tekst ‘Stop aanleg gifhaven’.

De circa zevenhonderd personeelsleden van het bedrijf ondervonden geen hinder van de actie en zijn via een zij-ingang naar hun werkplek gegaan.

Tegen tien uur greep de politie in, op verzoek van Ballast Nedam. De actievoerders lieten zich zonder verzet het pand uitdragen. Hen wordt lokaalvredebreuk ten laste gelegd.

Reageer op dit artikel