nieuws

Plancapaciteit Haaglanden overstijgt taakstelling fors

bouwbreed Premium

Gemeenten in het stadsgewest Haaglanden moeten exact aangeven welke bouwplannen wel moeten worden uitgevoerd en welke plannen er kunnen worden gefaseerd. Reden hiervoor is dat buiten de Vinex-locaties de bouwcapaciteit in een te ruim jasje zit. Worden alle plannen uitgevoerd, dan zit Haaglanden tussen 10.000 tot 20.000 woningen boven de taakstelling.

Piet Houtenbos, projectleider Ruimtelijke ordening van het Stadsgewest Haaglanden, zegt momenteel met een “behoorlijk grote” plancapaciteit te zitten.

Concreet komt het erop neer dat in de achterliggende jaren veel gemeenten nogal wat plannen aan het ontwikkelen zijn geweest, die vooraf niet zijn voorzien. Dit is vooral het gevolg geweest van de stagnatie op de grotere Vinex-bouwlocaties.

Nu die echter op stoom komen, kan er in de toekomst een probleem ontstaan. Overigens benadrukt Houtenbos niet te willen zeggen, dat er nu al te veel gebouwd gaat worden. “Daar doen we niet aan mee.”

Structuurplan

Duidelijk moet volgens hem zijn, dat gemeenten aangeven welke projecten in elk geval moeten doorgaan. “Het gaat dus om rijp en groen. Voor sommige plannen zijn al verstrekkende afspraken gemaakt, andere zijn weer minder urgent en kunnen eventueel de wachtkamer in. Werken gemeenten daar niet aan mee, en wordt alles uitgevoerd, wat ik mij niet kan voorstellen, dan kan er een probleem ontstaan.”

Het stadsgewest Haaglanden heeft de lijst inmiddels aardig in kaart, en komt tot de conclusie dat alles bijelkaar er zo’n 10 tot 20.000 woningen extra op stapel staan. “Extra betekent boven de taakstelling van 42.500 woningen”, aldus Houtenbos.

Het oormerken van de plannen door de gemeenten moet volgend jaar klaar zijn. Dan stelt het stadsgewest aan de hand hiervan een bouwscenario op.

Deze activiteit is een onderdeel van het voorontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden, zoals dat afgelopen week door het dagelijks bestuur van het stadsgewest is vastgesteld.

Hierin wordt geconcludeerd dat er in ieder geval tot het jaar 2020 geen nieuwe bouwlocaties nodig zijn. Aandacht gaat in het plan verder uit naar de herstructurering van naoorlogse wijken. Bijna alle vroeg naoorlogse wijken in Den Haag, Leidschendam, Delft en Zoetermeer zijn als aandachtsgebieden in het plan opgenomen. Het zijn deze wijken waar, volgens het stadsgewest Haaglanden, de noodzaak van kwaliteitsverbetering zich het eerste aandient.

Reageer op dit artikel