nieuws

Oud-burgemeester van Bergeijk veroordeeld

bouwbreed Premium

Het Gerechtshof in Den Bosch heeft voormalig burgemeester A. van Poppel van Bergeijk, wegens corruptie veroordeeld tot f. 10.000 boete of honderd dagen gevangenisstraf. Er was f. 25.000 of 120 dagen en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geeist.

Van Poppel (57) heeft steeds ontkend dat hij van 1989 tot 1992 als burgemeester corrupt was. Vorig jaar sprak de rechtbank hem vrij. Het hof meende echter dat in een geval de ex-burgemeester een gift heeft aangenomen wetende dat hij die kreeg om hem “te vriend te houden.” Hij kreeg voor f. 80.000 gulden een kavel grond, terwijl anderen daarvoor ruim een ton moesten neertellen.

Het hof achtte niet bewezen dat de oud-burgemeester onder meer f. 100.000 als renteloze lening van een projectontwikkelaar accepteerde en dat hij bij aankoop van een kavel extra grond ter waarde van tenminste f. 30.000 erbij kreeg.

Het sprak Van Poppel ook vrij van de beschuldiging dat hij voor f. 10.000 gulden materiaal en arbeid voor de luxe bestrating rond zijn nieuwe woning gratis aannam als gift een bedrijf te bevoordelen. Procureur-generaal mr A. Franken zei op de zitting bij het hof dat “het causaal verband tussen gift en iets doen of nalaten, geen vereiste is voor strafbaarheid.” Het hof was het met hem eens.

Reageer op dit artikel