nieuws

NVOB biedt leden collectieve verzekeringen

bouwbreed

Het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid zal zijn 4300 leden in de voorjaarsvergadering twee collectieve verzekeringen aanbieden. Een die de gevolgen van aansprakelijkheid opvangt en een die de onvoorziene schades dekt die bij bouwwerken kunnen optreden.

Als basis voor die verzekeringen gelden de contracten van de Stichting Verzekeringsinstituut Bouwbedrijf in Den Haag. Behalve een speciaal op het bouwbedrijf afgestemde collectieve aansprakelijkheidsverzekering, is er ook een collectieve Constructie All Risks (CAR)-verzekering. Dit voornemen is een direct gevolg van de aangescherpte lidmaatschapscriteria en gedragsregels, waarin dergelijke verzekeringen zijn voorgeschreven.

In diezelfde vergadering in april moeten daartoe de gewijzigde statuten worden aangenomen.

Behalve aangescherpte criteria om als lid te kunnen toetreden en de strakkere gedragsregels, waarover wij vrijdag al publiceerden, zijn ook sancties aangenomen als een lid niet aan deze regels voldoet.

In vier stappen zal dan worden geprobeerd het lid weer bij de les te krijgen. Als eerste zal het NVOB-lid op zijn gedrag worden aangesproken, daarna volgt er een berisping. Als derde stap volgt er een waarschuwing en een publicatie in het interne ledenblad. Mocht ook dat geen effect hebben dan volgt royement met publicatie in een landelijk vakblad.

Met ingang van 1 januari 1998 zal het NVOB een PR-campagne starten, die duidelijk moet maken dat inschakeling van een bij deze organisatie aangesloten aannemer zo zijn voordelen kan hebben.

Reageer op dit artikel