nieuws

‘Nijmeegse planologen snappen niets van Vinex-convenant’

bouwbreed Premium

Het uitvoeringsconvenant van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) wordt door planologen van de universiteit van Nijmegen verkeerd uitgelegd. Hierdoor wekken zij de indruk dat het KAN-gebied de Vinex-opgave niet haalt en dat de kleinere gemeenten bouwen ten koste van Arnhem en Nijmegen.

Dit zegt het College van bestuur van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen naar aanleiding van een analyse, die planologen van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) vorige week naar buiten brachten. Volgens de KUN-planologen bouwen de gemeenten rond Arnhem en Nijmegen te veel.

“Deze ontwikkeling in het KAN staat haaks op het Vinex-verstedelijkingsbeleid van het Rijk”, zo maakte de universiteit vorige week bekend. De planologen trokken hun conclusies nadat ze de woningbouw in 1995 en 1996 hadden vergeleken met de Vinex-opgave tot 2005.

Volgens het KAN-bestuur is er niets vreemds aan de hand. Een paar kleine gemeenten zou bestemmingsplanprocedures snel hebben doorlopen waardoor ze tot 1999 meer kunnen bouwen. “Daarmee kan de afspraak uit het Vinex-convenant om tot en met 1999 toch 16.000 woningen op te leveren worden ingevuld”, aldus een toelichting.

De KUN-planologen laten niettemin weten dat de Vinex-opgave in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen dreigt te mislukken. Volgens woordvoerder de heer Ganzevles is de kans groot dat de randgemeenten ook in de toekomst blijven bouwen. “Wij hebben de gemeentebesturen gevraagd of ze hun productie zullen staken, maar dat waren ze niet van plan. Het is maar de vraag of het KAN-bestuur hen kan tegenhouden.”

Ganzevles constateert bovendien dat de 6000 extra woningen die in 1998 en 1999 worden gebouwd in het KAN-gebied, grotendeels buiten de agglomeratie van Nijmegen en Arnhem verrijzen. “Dat gaat in tegen het verstedelijkingsbeleid van Vinex. Met andere woorden, buiten Arnhem en Nijmegen wordt nog meer gebouwd dan nu het geval is en daardoor wordt de situatie nog nadeliger.” Toch vindt het KAN-bestuur dat de bouwproductie in overeenstemming is met de Vinex-afspraken en met het verstedelijkingsbeleid. In Nijmegen begint de bouw op Vinex-locaties in 1998 en in Arnhem in 1999.

Reageer op dit artikel