nieuws

NBM Amstelland niet betrokken bij witwassen zwart geld

bouwbreed

Er is geen enkele aanwijzing dat het bedrijf NBM Amstelland is betrokken bij het witwassen van zwart geld en valsheid in geschrifte. “De verdenkingen zijn uitsluitend gericht tegen de persoon Andre Baar”, verklaart een woordvoerder van het parket in Amsterdam. AVBB-voorzitter Brinkman ziet in de aanhouding “geen enkele aanleiding de bouwsector als onbetrouwbaar te betitelen.”

De 54-jarige aannemer A.B. is, zoals iedereen in de bouw meteen begreep, de rondborstige Andre Baar. Omdat NBM Amstelland in een persbericht zelf geen doekjes windt om de identiteit van de aangehouden bestuurder, verliest het gebruik van initialen zijn functie.

“Baar heeft op persoonlijke titel gehandeld. Dus niet in zijn hoedanigheid van bestuursvoorzitter van het concern”, stelt het openbaar ministerie.

De arrestatie van Baar was het gesprek van de dag. Het onthoofden van een van de belangrijkste bouwbedrijven is ook niet niks. Forse schadeclaims van Joep van den Nieuwenhuijzen-achtige proporties, hangen officier van justitie Steenbrink boven het hoofd als hij de beschuldigingen niet hard kan maken. Ervaringen in het verleden zijn voor het parket niet erg bemoedigend. Onderzoeken naar beursfraude hebben tot op heden weinig opgeleverd.

AVBB-voorzitter E. Brinkman reageert als volgt op de voor de hele bouwwereld ongunstige gebeurtenissen: “Wij vinden het zeer betreurenswaardig dat een persoon met op zich onmiskenbare ondernemerskwaliteiten, nu verdacht wordt van ernstige feiten. Met nadruk hebben wij er kennis van genomen dat het bedrijf NBM Amstelland buiten verdenking staat.”

Schrikken

Een dag na de aanhouding zit bij NBM Amstelland de schrik er nog flink in. De publiciteit over de aanhouding van de gerespecteerde aannemer heeft alom reacties van verbazing en ontzetting teweeggebracht, “niet in het minst binnen onze bedrijven”, constateert waarnemend bestuursvoorzitter drs. J.B. van Dongen. Medewerkers van NBM Amstelland zijn door Van Dongen per brief op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen. Zij hebben de richtlijn gekregen eventuele vragen van relaties en opdrachtgevers zakelijk en open te beantwoorden. Van Dongen bericht dat er geen onderzoek bij het concern plaatsvindt, en dat de verdenking tegen Baar zich beperkt tot een persoonlijke fiscale aangifte. Er zou geen sprake zijn van witwassen.

Advocaat

In soortgelijke bewoordingen heeft de advocaat van Baar, mr. R. Verbunt, zich over de inhoud van de beschuldigingen uitgelaten. “De arrestatie houdt verband met een mogelijk persoonlijk belastingprobleem”, aldus de raadsman.

Deze versie strookt niet met mededelingen van het openbaar ministerie in Amsterdam. Een woordvoerder van het parket stelde nadrukkelijk dat Andre Baar tevens wordt verdacht van witwassen van zwart geld.

De voorganger van Andre Baar bij NBM Amstelland, M. van den Broek, die volgens publiek geheim door Baar op minder prettige wijze aan de kant is gezet, zegt bij het horen van het nieuws meteen te hebben aangenomen dat het om een prive-zaak gaat. “NBM Amstelland leent zich niet voor witwaspraktijken. Dat was in mijn tijd niet zo en dat zal het ook nu niet zijn.” Prive heeft Van den Broek weinig met Baar opgehad. “Hij was daar niet erg open over. Maar als Baar met S. bevriend is en S. heeft dingen gedaan die niet door de beugel kunnen, kun je je afvragen of Baar er misschien ook iets mee te maken heeft.” Over de wijze waarop hij in 1990 bij NBM Amstelland is vertrokken, wil Van den Broek niets kwijt. “Daar ga ik niet meer in roeren.”

Reageer op dit artikel