nieuws

n Subsidie

bouwbreed

In het kader van het Europees Stimuleringsprogramma Peelregio Limburg ontvangt de cooperatieve boerenbond SaWeCo. een EU-bijdrage van f. 442.500. De subsidie is bedoeld als bijdrage in de nieuw- en verbouwkosten van de gefuseerde boerenbond Lottum en SaWeCo-fabriek.

Omdat de fusie bijdraagt aan de ontwikkeling en structurele aanpassing van de Peelregio, en omdat hiermee het advies van de adviserende stuurgroep inzake het Europees Stimuleringsprogramma wordt gevolgd, heeft Gedeputeerde Staten van Limburg tot deze subsidie besloten.

Reageer op dit artikel