nieuws

Milieucriminaliteit op afvalmarkt verontrust Kamer

bouwbreed

Uit een recent uitgelekte studie van het Landelijk kernteam zware milieucriminaliteit blijkt dat er op de afvalmarkt voor criminelen flink wat geld valt te verdienen. De ingewikkelde regelgeving en het soms laakbare optreden van lagere overheden zou daaraan ten grondslag liggen.

Minister Sorgdrager van Justitie kon dinsdag tijdens het vragenuurtje van de Tweede Kamer nog geen reactie geven op het rapport.

Zij benadrukte echter dat zij “niet in haar eentje” in staat is een einde te maken aan de criminele aspecten van de afvalmarkt. “Daarvoor is samenwerking nodig met de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat”, verklaarde zij. Sorgdrager hoopt binnenkort met een gezamenlijke beleidsbrief van de drie ministeries te komen.

Voorts zal de minister vaart zetten achter de aan de Kamer beloofde notitie over de vervolgbaarheid van overheden bij milieuovertredingen. “Sjoemelende overheden zijn in de maatschappij een van de ernstigste dingen die kunnen gebeuren”, stelde zij.

Volgens Sorgdrager is daarmee dan nog niet gezegd dat een overheid niet tegelijk op de afvalmarkt actief kan zijn, vergunningen kan verlenen en de controle op de naleving op zich kan nemen. Waar het om gaat, is dat niet een en dezelfde afdeling voor dergelijke handelingen verantwoordelijk is.

Zij wil echter wel kijken of er geen nadere “specificatie kan plaatsvinden van de verschillende verantwoordelijkheden in de afvalketen.”

Voorts wil Sorgdrager nagaan of de handhavingsstrategie wel afdoende is.

Reageer op dit artikel