nieuws

Metselaars gaan oneerlijke concurrentie te lijf

bouwbreed Premium

De Aannemers Vereniging Metselwerken heeft besloten oneerlijke en ongelijke concurrentie fors te bestrijden. Grijs en zwart werken en onrechtmatige bedrijfsuitoefening door metselbedrijven, zal worden aangepakt. Met de vier stichtingen, die de leden van het Nederlands Verbond voor de Bouwnijverheid voor hetzelfde doel hebben opgezet, zal worden samengewerkt.

De 200 AVM-leden ontvingen deze mededeling van voorzitter A. C. Blonk op de ledenvergadering enthousiast. Zij drongen daar al enige tijd op aan. Het bestuur heeft eerst willen wachten op de nieuwe Vestigingswet, en acht de tijd nu rijp om tot effectieve bestrijding van onrechtmatige bedrijfsuitoefening over te gaan.

Volgens de jongste gegevens zijn er ruim 1200 metselbedrijven in ons land, waarvan iets meer dan de helft rechtmatig gevestigd is. De laatste twee jaar is het aantal bedrijven fors toegenomen, vooral door de sterk opkomende zelfstandigen zonder personeel.

Voor de bestrijding is contact gezocht met de vier regionaal opererende Stichtingen Bevordering Aannemersbelangen (SBAB’s), die leden van het NVOB hebben ingezet in de strijd tegen onrechtmatige bedrijfsuitoefening. Er is al een principeakkoord over de wijze waarop deze SBAB’s ook voor de metselbranche actief onregelmatigheden kunnen opsporen. Als de laatste puntjes op de i zijn gezet, kan begin 1998 al effectief met de opsporing van oneerlijke concurrentie worden begonnen.

G-rekening

Voorzitter Blonk informeerde zijn leden ook over het plan om hoofdaannemers en onderaannemers op de hoogte te brengen van een juiste toepassing van de G(eblokkeerde) rekening. Vooral het teveel afdragen van G-gelden, door het werken met percentages van de aanneemsom, leidt in veel gevallen tot een te grote aanslag op de liquiditeit van het metselbedrijf.

De AVM zal zich daar tegen teweer stellen. Juister is het om dat deel van de aanneemsom vast te stellen, dat geacht wordt arbeidskosten te vertegenwoordigen. De over dat bedrag af te dragen premies en belastingen zouden slechts naar een geblokkeerde rekening moeten worden overgeboekt.

A-blad

Blonk toonde zich gelukkig met het concept A-blad van de stichting Arbouw, betreffende ‘metselen en lijmen’. Op verzoek van de werknemersorganisaties zijn de resultaten van het AVM-mechanisatieprogramma daarin opgenomen. Dat betekent dat in dit A-blad de huidige stand van de verwerkingstechniek zijn neerslag heeft gekregen.

Reageer op dit artikel