nieuws

Kleine gemeenten regelen niets met corporaties

bouwbreed Premium

Gemeenten en corporaties maken steeds vaker afspraken met elkaar. Eenderde van de gemeenten heeft zich vastgelegd op het gebied van grondkosten, verkoop van huurwoningen en de kernvoorraad. Nog eens 15 procent is in onderhandeling over prestatie-afspraken. Maar ruim driekwart van de kleine kernen heeft nog niets geregeld.

Gemeenten houden vanaf 1 januari 1998 geen toezicht meer op corporaties. Met de wijziging van het Besluit Beheer Sociale Huursector wordt de relatie tussen gemeenten en corporaties geregeld met prestatie-afspraken.

Tijd voor de Werkgroep 2duizend van de universiteit Utrecht om te kijken hoe het staat met die afspraken. Beide koepels vinden dat de uitkomsten de praktijk goed benaderen. Resultaten die op z’n minst opvallend zijn te noemen.

Momenteel heeft 30 procent van de gemeenten daadwerkelijk afspraken vastgelegd. Ruim 80 procent van de grote steden heeft afspraken op een rij gezet, tegenover 20 procent van de kleine kernen.

Partijen blijken vooral afspraken te maken over volkshuisvestelijke ‘hot items’ als verkoop van huurwoningen, scheefheid en doorstroming en nieuwbouwplannen. Opvallend is dat bijna niemand iets vastlegt over leefbaarheid.

De grote en middelgrote gemeenten zijn al redelijk ver. De komende jaren is daar ook het meest te gebeuren in het kader van de herstructurering en Vinex-opgaven.

Daar staat tegenover dat het slecht gesteld is met de kleinere kernen. “Ondanks het feit dat de gemeente officieel toezicht moest houden, hebben er maar weinig energie in de volkshuisvesting gestoken. Bij de kleine kernen zal dus een inhaalslag moeten volgen”, reageert Willem van Leeuwen, directeur van het NCIV koepel voor woningcorporaties, op de cijfers. De Nationale Woningraad is iets optimistischer, en denkt dat veel afspraken in de informele sfeer worden gemaakt.

Van Leeuwen vindt de cijfers zelfs aan de hoge kant, met die aantekening dat dit natuurlijk niets zegt over de inhoud van de afspraken. De vorm en inhoud lopen in de praktijk nog fors uiteen.

Adviseren

Veelal leggen partijen zich niet vast in meetbare afspraken. Nog geen eenderde van de afspraken heeft zo’n karakter. Dat zijn dan vaak afspraken in het kader van grondkosten, verkoop van huurhuizen en de omvang van de kernvoorraad. De gemaakte afspraken zijn in 80 procent van de gevallen terug te vinden in een convenant.

Gemeenten en corporaties doen zes maanden tot twee jaar over de onderhandelingen. Bewoners hebben hierin geen inspraak en krijgen hooguit de kans om te adviseren. Dat is ook het geval als bij afspraken over het betrekken van bewoners bij beheer en beleid.

Prestatie-afspraken vooral in grote steden te vinden

Reageer op dit artikel