nieuws

Kleinbedrijf ziet schaalvergroting niet zo zitten Werk in gww anders verdeeld

bouwbreed Premium

Voorlopig heeft de gww-sector voldoende werk. Wel zal de verdeling van het werk duidelijk anders worden. Clustering van afzonderlijke bestekken door opdrachtgevers, maken het het midden- en kleinbedrijf lastiger nog als hoofdaannemer op te treden. Een antwoord in de vorm van combinatievorming of strategische allianties ligt niet voor de hand. Alleen het grootbedrijf lijkt deze vorm van schaalvergroting te ambieren.

Dat valt allemaal op te maken uit een onderzoek van het EIB naar de ontwikkelingen die de grond-, water- en wegenbouw kan verwachten. Het onderzoek werd opgedragen door de VAGWW, de werkgeversorganisatie waarin zich het mkb in de gww-sector heeft verenigd.

Over de hoeveelheid werk hoeft men niet in te zitten. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid tekende na interviews met opdrachtgevers op dat op de korte termijn de productie nog met 3,5% kan toenemen. Maar het werk zal fors anders verdeeld worden. Het midden- en kleinbedrijf overheerst nog in aantal, het grootbedrijf in marktaandeel.

Clustering

En dat laatste zal nog toenemen. Niet omdat opdrachtgevers een bepaalde voorkeur aan de dag zouden leggen voor klein-, midden- of grootbedrijf. Maar eenvoudig doordat ze opdrachten veel meer gaan bundelen. Dat zal vooral gebeuren door de lagere overheden, waarvan het kleinbedrijf het voornamelijk moet hebben.

Als voordelen van die zogenaamde clustering van bestekken noemen die overheden: een mogelijk lagere prijs, minder voorbereidingskosten, minder noodzakelijk overleg en minder vaak aanbesteden. En als er wordt aanbesteed, dan gebeurt dat vaker openbaar in plaats van enkelvoudig omdat gemeenten ook hun bestuurlijke integriteit hoog wensen te houden. Gevolg van die policy is ook dat veel minder lagere overheden er nog ‘huisaannemers’ op na willen houden.

Die clustering van werken wordt nu al door de helft van alle gemeenten en waterschappen toegepast, aldus het EIB. En het ziet er naar uit dat dit eerder zal toe- dan afnemen.

Meer onderaanneming

Aanbesteding van grotere brokken werk betekent ook scherpere selectie- en gunningscriteria. Het kleinbedrijf valt in zulke gevallen steeds meer af als hoofdaannemer en ziet zich genoodzaakt in onderaanneming bij de grote broers werk te maken.

Een antwoord op deze ontwikkeling zou kunnen zijn schaalvergroting. Maar samenwerking met andere gww-bedrijven, het aangaan van strategische allianties of het vormen van tijdelijke combinaties komt men bij kleinere ondernemingen nog nauwelijks tegen.

Ontwerp en toezicht

Dat is wel het geval bij het grootbedrijf, dat dit op het eerste gezicht niet eens zo hard nodig heeft. Deze ondernemingen gaan echter, veel meer dan kleine bedrijven, met een strategisch beleid de toekomst tegemoet. Ze spelen in op wat de opdrachtgevers aan nieuwe ontwikkelingen te zien geven. Daar hoort ook het afstoten van specifieke opdrachtgeverstaken bij, zoals het maken van een ontwerp en het houden van toezicht.

Reageer op dit artikel