nieuws

Kiezen of slikken bij infra-miljarden

bouwbreed Premium

“Ik kan geen geld bakken.” De reactie van Annemarie Jorritsma, op de roep in de Tweede Kamer om versnelde aanleg van diverse projecten, begint al voorspelbaar te worden. Wel is duidelijk onderstreept dat er, hoe dan ook geld beschikbaar komt voor openbaar vervoersprojecten bij de Vinexlocaties.

Analyse

“Als ik bestuurder in een Vinex-gemeente was, dan zou ik mij niet ongerust maken”, zegt de minister van Verkeer en Waterstaat. In februari komt alles goed is de belofte. Dan wordt de zogenoemde FES-pot verdeeld. De minister reageerde in eerste instantie met de opmerking dat bij Vinex slechts convenanten gelden en dat daar slechts een inspanningsverplichting voor geldt. Met andere woorden, nood breekt wet en door geldgebrek kan het zijn dat het Rijk zijn belofte niet nakomt.

De Tweede Kamer hamerde erop dat de Overheid een betrouwbare partner hoort te zijn. De gang van gemeenten en provincies naar de rechter om alsnog ‘je recht te halen’ bij het niet nakomen van overeenkomsten mag geen gewoonte worden.

Vinexlocaties

Inmiddels is Jorritsma bijgedraaid en heeft ze de hoogste prioriteit gesteld aan de uitvoering van openbaar vervoersprojecten bij de Vinexlocaties. Daarnaast wil de minister geld reserveren voor Schiphol. Ook minister-president Kok heeft bij het slaan van de eerste paal bij Leidsche Rijn laten weten dat er snel hoogwaardig openbaar vervoer moet komen. Het kabinet heeft nauwelijks keus, want anders ligt er een Kamerbrede motie te wachten.

Die projecten leveren een kostenpost op van f. 2,5 miljard. De FES-gelden die in februari worden verdeeld en waar vele ministeries een oogje op hebben laten vallen, moeten uitkomst brengen. De projecten worden dan uiterlijk in 2005 opgeleverd. Vallen projecten in de praktijk duurder uit – wat vaak het geval is – dan kan dat tijdstip later worden. Enige bezorgdheid dat tegen die tijd de bewoners van die locaties allang gewend zijn aan de auto, lijkt op z’n plaats.

Prioriteiten

Grote projecten zoals de Betuwelijn en hogesnelheidslijnen slokken een berg geld op. Miljarden van de begroting zijn gereserveerd voor die projecten. Voor de andere projecten is het dus “kiezen of slikken” vindt de minister. De Tweede Kamer moet duidelijk aangeven welke projecten prioriteit verdienen en welke andere projecten daardoor vertraging zullen oplopen.

Bij de behandeling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport werd concreet aandacht gevraagd voor A50, A57, A59 en N11. Maar de Kamer leek niet bereid aan te geven welke andere projecten dan uitgesteld worden. Tegelijk betekent dat ook dat er absoluut geen prioriteit wordt gegeven aan de spoortunnel bij Delft, de tunnel bij Sluiskil en de rondweg bij Houten.

Reageer op dit artikel