nieuws

Kabinet akkoord met afkoop van bouwsubisidies beleggers

bouwbreed

Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met een voorstel van staatssecretaris Tommel (VROM) om de lopende woningbouwsubsidies aan beleggers en particuliere verhuurders in een keer af te kopen. Daarmee is f. 1,4 miljard gemoeid. De afkoop heeft betrekking op circa 68.000 woningen.

Met de organisaties van beleggers en particuliere verhuurders, de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland en de Raad voor Onroerende Zaken, is al overeenstemming bereikt over de afkoop. Voorwaarde voor het akkoord is instemming van de Tweede Kamer en voldoende deelname van de 250 beleggers en particuliere verhuurders. Volgende week tekenen partijen een convenant en ontvangt de Tweede Kamer nadere informatie.

In 1993 bereikte de toenmalige staatssecretaris Heerma een akkoord met de koepels van woningcorporaties om de afkoop van subsidies weg te strepen tegen nog uitstaande rijksleningen (de zogenaamde bruteringsoperatie); dit is later vastgelegd in de Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting. De corporaties kregen een bedrag van f. 12.600 per woning. Dat ging echter om bijna twee miljoen huizen.

Onderhandelingen in diezelfde periode over mogelijke afkoop tussen het Rijk en de organisaties van beleggers en particuliere verhuurders, liepen stuk. In 1996 bleken partijen echter weer geinteresseerd in de mogelijkheden van afkoop van subsidies; nieuwe onderhandelingen hebben nu tot een akkoord geleid. De beleggers hebben ruim f. 20.000 per woning bedongen.

Na deze afkoop resteren nog slechts enkele langjarige exploitatieverplichtingen op de begroting van VROM. Tommel onderzoekt de mogelijkheden ook deze af te kopen.

Reageer op dit artikel