nieuws

Initiatiefnemers steken Tommel de loef af Mega-bouwgroep dankzij arme woningcorporaties

bouwbreed Premium

Er is een ijzersterke alliantie van corporaties in de maak. Genoemd naar Socrates, de wijsgeer die synoniem is met kritisch denken. Komend voorjaar hoopt de groep zich te kunnen presenteren als organisatie van 200.000 verhuureenheden. Maar eerst moet de Socratesgroep nog een belangrijke formele hobbel nemen: erkenning krijgen als landelijk toegelaten instelling. De initiatiefnemers verwachten dat VROM hierover nog voor de kerst een positief besluit neemt.

Te mooi om waar te zijn, is de eerste gedachte bij de presentatie van het hemelbestormende plan. Zo is het dus niet. Rijke corporaties helpen weliswaar hun armere sectorgenoten. Maar arme corporaties helpen – volgens het door de initiatiefgroep ontwikkelde model – evenzeer hun rijkere collega’s, namelijk aan investeringsmogelijkheden. ‘Arm’ en ‘rijk’ dus niet zozeer in de sociale betekenis, maar meer in hun economische perspectief.

De groep van veertien corporaties presenteert zich als een landelijke vereniging, en wijkt daarmee af van een regionale oplossing van het vereveningsvraagstuk, zoals VROM voorstaat. Een ander punt waar het ministerie nog tegenaan hikt, is dat de groep als landelijke instelling in haar onderling verkeer geen omzetbelasting hoeft te betalen.

Inflatievolgend

Geeft VROM desondanks zijn fiat aan het initiatief, dan staat de Socratesgroep weinig in de weg om uit te groeien tot een ‘superpower’ in de volkshuisvesting. Met allerlei leuke dingen voor de mensen, zoals inflatievolgend huurbeleid, een hot item in de volkshuisvesting dat hoog op de agenda van de groep staat.

Ongeveer 40 corporaties hebben belangstelling voor het initiatief getoond.

De deelnemende corporaties geven een deel van hun zelfstandigheid op. Zij vormen een vereniging, eigenlijk een gemeenschappelijke woningcorporatie, waarin zij rechtstreeks projecten inbrengen. Is een lid van de groep bijvoorbeeld financieel niet in staat een project te realiseren zonder torenhoge huren te berekenen, dan kan deze corporatie dit project tegen de bedrijfswaarde aan de Socratesgroep verkopen. Op die manier kan Socrates wat betreft het rendabele deel van de investering, profiteren van gunstige financieringsvoorwaarden (met WSW borging). Voor het onrendabele deel worden toegezegde projectfinancieringen van de participanten gebruikt.

Socrates zorgt verder voor de exploitatie; het beheer is in handen van de Socratesdeelnemer ter plaatse. Eventuele winsten uit de exploitatie en de waardestijgingen komen toe aan de leden die optreden als projectfinanciers, tot het afgesproken rendement op hun achtergestelde leningen. Bij overwinst delen alle Socratesleden mee.

Risicoprofiel

De groep wil snel beginnen met het aanpakken van concrete opgaven. In Groningen staat Vinkhuizen, een in de jaren zestig gebouwde woonwijk van 3000 huizen, op de nominatie. Een tweede pilot is gesitueerd in de Delftse Poptahof: 1000 woningen met een zogenoemd ‘hoog risicoprofiel’.

Met deze voorbeeldprojecten wil de Socratesgroep laten zien in staat te zijn zelf de regie te voeren over de volkshuisvestingsopgaven. De corporaties moeten wel. Anders zou VROM ze ertoe dwingen, zo heeft staatssecretaris Tommel duidelijk gemaakt.

Zie verder pagina 3: Socratesgroep ziet zich niet als saneerder

Deelnemers Socratesgroep

De Socratesgroep is een initiatief van veertien corporaties: Woningbouwvereniging Groningen, Woningbouwstichting Gruno (Groningen), De Woonplaats Woningcorporatie (Groenlo), Woningbouwvereniging Volkshuisvesting Breda, SVW Tilburg, Woonstichting De Key (Amsterdam), Wassenaarsche Bouwstichting, Woonzorg Nederland (Amsterdam), AWV Den Haag, Woningbedrijf Den Haag, Vestia Delft en Zoetermeer, Woningbouwvereniging Groene Stad Almere, Woningbouwvereniging Saenwonen (Zaandam), AWV Volkshuisvesting (Delft).

Reageer op dit artikel