nieuws

Hoorn krijgt meer woningen te bouwen

bouwbreed Premium

De veel gehoorde mening dat inspraak toch geen effect heeft, blijkt niet te handhaven. GS van Noord-Holland heeft het concept uitwerkingsplan voor het HES-gebied (Hoorn, Enkhuizen, Stede Broec) op het punt van woningbouw bijgesteld. Provinciale Staten beslissen er dinsdag over.

Oorspronkelijk stond er voor Hoorn tot 2005 een woningbouwtaakstelling van 4600. Hoorn meende dat dit aantal afbreuk doet aan haar centrumpositie. Ze refereerde aan de Intergemeentelijke Structuurschets, waarin nog over 5700 woningen wordt gesproken.

GS vindt de 9700 woningen voor het totale gebied, zoals genoemd in de Structuurschets, te hoog. Prognoses over de woningbehoefte laten inmiddels een lager aantal zien.

Niettemin wordt gedeeltelijk aan de bezwaren van Hoorn tegemoet gekomen door de taakstelling op 5200 te brengen. Meer woningen zijn moeilijk te realiseren, omdat Hoorn een tekort krijgt aan tijdig beschikbare bouwgrond. Vandaar dat het dagelijks bestuur van de Staten de taakstelling voor Drechterland met 300 heeft verhoogd tot 850. Voor Stede Broec resteert dan een aantal woningen van 1000, evenals voor Enkhuizen.

In 1999 bekijkt de provincie wat er van de woningbouw terecht is gekomen. Dan ook worden de nieuwste prognoses voor de woningbehoefte in deze evaluatie betrokken om een nieuw streekplan voor 2005 tot 2015 vast te stellen. Het nu geldende streekplan geeft aan dat voor 2005 voor 9000 nieuwe arbeidsplaatsen moet worden gezorgd. Daaraan is al voldaan. Gezien de gunstige werkgelegenheidsontwikkeling is er behoefte aan extra bedrijfsterrein. GS heeft besloten dat het WFO-terrein in Wervershoof kan worden uitgebreid. De helft komt beschikbaar voor agri-business gebonden bedrijven. De andere helft gaat naar bedrijven met grote ruimtebehoefte en lokale bedrijven uit Wervershoof, Medemblik en Drechterland.

Reageer op dit artikel