nieuws

Honderd miljard te kort voor infrastructuur tot 2020 Bank: creeer instituut voor private financiering

bouwbreed Premium

Een nieuw op te richten infrabeheersinstituut moet de investeringstaken overnemen van het Infrastructuurfonds. Het fonds moet kennis en organisatie regelen voor grote infrastructurele projecten, en als brug functioneren tussen overheid en bedrijfsleven. Dat is hard nodig, want ABN-Amro heeft berekend dat de BV Nederland tot 2020 f. 100 miljard te kort komt voor infrastructurele projecten.

Gisteren presenteerde de ABN-Amro het rapport ‘Nieuwe wegen, andere bronnen’. De bank heeft berekend dat tot het jaar 2020 een bedrag van f. 440 miljard nodig is voor noodzakelijke investeringen in de infrastructuur. Uit het infrastructuurfonds, Verkeer en Waterstaat en overige bronnen komt een bedrag van f. 340 miljard. Een simpel rekensommetje komt dan uit op een tekort van f. 100 miljard. Of de berekeningen nu wel of niet accuraat zijn. Ook Verkeer en Waterstaat signaleerde bij Prinsjesdag al een tekort van f. 40 miljard.

Een tekort aan middelen bij de overheid betekent dat er kansen zijn voor het bedrijfsleven. Een goede mogelijkheid daarvoor is de publiek-private samenwerking. Per definitie is dit een ingewikkelde samenwerkingsvorm. Bovendien gaat het bijna altijd om complexe, grote projecten als de Betuwelijn en HSL. Andere kansen bieden bijvoorbeeld: tunnels, bedrijfsterreinen in combinatie met spoorlijnen, Vinex-locaties en overslagstations.

Zonde van energie

“Daarmee stapel je complexe processen. Dan moet de samenwerking een toegevoegde waarde hebben, anders is het zonde van de energie”, aldus Paul Baks, afdelingsdirecteur van ABN-Amro. In de krant van 12 november jl zijn de voor en tegens van pps-constructies op een rij gezet.

Het rapport is aangeboden aan de ministers Jorritsma en Zalm. De bank pleit ervoor rendabele en onrendabele projecten in een keer te omarmen en te bekijken. Het matchen van opbrengsten en kosten vergt een hele andere benadering. Tot nu toe kijkt de overheid alleen naar eenmalige investeringen. Jaren is er gesteggeld over de kosten van de investering in een HSL. Naar de exploitatie in de jaren daarna is nauwelijks gekeken, betoogde raad van bestuurslid De Jong.

ABN-Amro vindt dat het huidige kasstelsel van de overheid de kosten van een project niet inzichtelijk maakt. Een overzichtelijke kosten-baten analyse, zoals in het bedrijfsleven bij grote projecten vaak wordt gemaakt, is daardoor onmogelijk.

Modekreet

Het nieuwe instituut zou het kabinet en de ministeries moeten adviseren bij de uitvoering van grote projecten. Verder moeten allerlei partijen in een vroeg stadium bij elkaar kunnen komen om kennis en ervaring uit te wisselen. Ook het verzorgen van de financiering van het project behoort tot de taken. Het instituut gaat uit van een regisserende rol voor de overheid.

Publiek-private samenwerking is in het verleden verguisd en dreigt nu een modekreet te worden. Nog maar weinig mensen hebben serieus nagedacht over de mogelijkheden bij de financiering van grote projecten. ABN-Amro heeft nu een voorzet gedaan, maar kans van slagen kan alleen als er een omslag plaatsvindt in het denken daarover. Met het standpunt dat infrastructuur alleen een zaak van de overheid is, zal niets veranderen.

Reageer op dit artikel