nieuws

Hoe een moeilijk plan toch tot leven komt

bouwbreed Premium

Stel, een groep knappe koppen heeft een plan bedacht: ‘De stad als casco’. Het gaat over de inspirerende spanning tussen het blijvende en veranderlijke in de stad. Een moeilijk verhaal, maar de bedenkers beweren dat de bewoners van de stad er gegarandeerd gelukkiger door worden; doet het gemeentebestuur er dan verstandig aan het plan uit te voeren?

Zo staan de zaken ervoor nadat de Amsterdamse denktank Podium Werken aan het IJ heeft zichzelf tijdens een feestelijke slotmanifestatie opgeheven. Het werk is gedaan, de ideeen hoeven slechts te worden opgepakt en uitgevoerd. Maar heeft het gemeentebestuur er wel oren naar? Wethouder Stadig weet dat je Amsterdammers maar een vinger hoeft te geven en ze trekken meteen je beide armen uit de kom. Hij hield zich daarom maar liever van de domme. “De stad als casco? Als organisme? Moeilijk, moeilijk”.

In de visie van Het Podium komt het er kortweg op neer dat er in de stad vijf niveaus zijn te onderscheiden: de infrastructuur, de stedelijke omgeving, het gebouw, de inbouw en het interieur. Elk niveau behoeft een eigen juridische en economische invulling. En daarin schuilt natuurlijk de moeilijkheid. Daarin wijkt de casco-benadering af van grootschalige, stedenbouwkundige dictaten, waarin eenheidsworst de maat der dingen is, en de bewoners, woonconsumenten heten.

Gezond

“Wij gaan er juist van uit dat bewoners een actieve, zeg productieve rol kunnen en willen spelen”, vertelde Frank Bijdendijk, gewezen voorzitter van Het Podium, en in het dagelijks leven directeur van woningbouwvereniging Het Oosten. Door de gebruikers bij het ontwikkelingsproces te betrekken, blijft de stad gezond en levend.

Intussen ziet Bijdendijk de gemeente Amsterdam ideeen van Het Podium overnemen. Bij een competitieve inschrijving voor twee kavels aan de Oostelijke Handelskade selecteerde de gemeente drie partijen. “Dezelfde drie die in maart 1995 bij de eerste manifestatie van Het Podium openlijk hun steun en instemming met de ideeen van Podium betuigden.” Ook dat was volgens Bijdendijk een reden om de groep op te heffen: “Een uitvoerende rol is moeilijk verenigbaar met een kritisch volgende.”

Reageer op dit artikel