nieuws

Herstructurering kost Haaglanden goudgeld

bouwbreed Premium

In Haaglanden moeten veel meer woningen worden aangepakt voor de stedelijke vernieuwing, dan waarmee het ministerie van VROM rekening houdt. Dit betekent voor de corporaties in de regio een kostenpost van f. 900 miljoen. Reden om bij staatssecretaris Tommel aan de bel te trekken.

Het ministerie van VROM heeft berekend dat in Haaglanden ruim 66.000 woningen in aanmerking komen voor herstructurering. Daarentegen komt, in een nog te publiceren onderzoek, onderzoeksinstituut OTB voor de korte termijn op 26 wijken met ruim 100.000 woningen. Op de middellange termijn tot 2010 komen daar nog eens zo’n zelfde hoeveelheid wijken bij met samen ruim 110.000 woningen.

Voor de gemeenten in Haaglanden betekent dit al een forse kostenpost van f. 638 miljoen. De investeringen voor de corporaties zijn nog hoger, f. 900 miljoen tot 2010.

Reden voor de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden, het samenwerkingsorgaan van alle 32 corporaties in Haaglanden, om samen met het gewest bij staatssecretaris Tommel aan te dringen op structureel meer geld voor herstructurering, dan hij nu reserveert in de nota Stedelijke Vernieuwing.

De corporaties vrezen dat zij zonder extra geld van VROM deze zware aanslag op hun reserves niet kunnen trekken. Zij hebben al afspraken gemaakt met Haaglanden over onrendabele investeringen in goedkope nieuwbouw op Vinex-locaties van tussen f. 100 en f. 150 miljoen. Daarnaast zijn er afspraken over het afmaken van de verbeter- en nieuwbouwprogramma’s in de stadsvernieuwingsgebieden.

Het rijk dringt ook aan op matiging van de huren. Daarbovenop nog grootschalige herstructurering van vooral na-oorlogse wijken, gaat de financiele spankracht van de corporaties te boven, vrezen zij. Hierdoor ontstaat het risico dat de corporaties de herstructureringsopgave niet kunnen uitvoeren.

Reageer op dit artikel