nieuws

Grote verschillen tussen CPB- en VROM-voorspellingen

bouwbreed Premium

Bouwproductie neemt voorlopig nog fors toe

Het Centraal Planbureau (CPB) is optimistischer over de toekomst van de woningbouw dan het ministerie van VROM in de Bouwprognoses. Zo voorspelt het CPB dat er na 1999 zo’n 92.000 woningen per jaar moeten worden gebouwd. Dat zijn 23.000 woningen meer dan waar VROM vanuit gaat. Het ministerie ziet vooralsnog geen reden om de voorspellingen aan te passen.

Hans Ouwerkerk

Het verschil zit in het feit dat het Centraal Planbureau behalve demografische factoren ook de economie een woordje laat meespelen. “En dat maakt nogal wat uit”, zegt drs. J. van der Harst, coordinator Bouwbeleid van het ministerie van VROM.

Onlangs werden door VROM de productie in deze prognoses geraamd. Kortweg komen die er op neer dat dit jaar nog voor zo’n 100.000 woningen een bouwvergunning wordt afgegeven, maar dat vanaf volgend jaar de daling inzet. Zo is de verwachting dat er in 1998 90.000 vergunningen worden verleend en in de jaren daarna, dit aantal tot 64.500 per jaar zal afnemen. Het Centraal Planbureau denkt hier anders over. Als de gunstige variant als uitgangspunt wordt genomen, worden in de periode 1992-2002 jaarlijks 92.000 woningen per jaar gebouwd.

Meer geproduceerd

“Dat is ruwweg 23.000 woningen per jaar meer dan in de Bouwprognoses staat”, aldus Van der Harst vrijdag op een symposium in Rotterdam waar de bouwprogrognoses centraal stonden.

Het heeft niet alleen gevolgen voor de voorspellingen op het gebied van de woningbouw. Ook de prognoses voor de utiliteitsbouw en de gww-sector geven een ander beeld. Zo laten de Bouwprognoses op de korte termijn wat hogere producties zien, maar op de middellange termijn komt het CPB tot hogere cijfers. Volgens de gunstige variant wordt in 1999 in de utiliteitsbouw bijna f. 300 miljoen meer geproduceerd dan volgens de Bouwprognoses. In het jaar 29002 is dat verschil zelfs uitgegroeid tot ruim f. 800 miljoen.

Opvallend

In de gww-sector zitten er nauwelijks verschillen tussen beide prognoses. Logisch, zegt Van der Harst, omdat de gww-sector vrijwel geheel door de Rijksbegroting en nauwelijks door andere economische ontwikkelingen wordt bepaald.

Opvallend noemt hij het dat de Bouwprognoses in 2002 f. 400 miljoen hoger uitkomen dan het Centraal Planbureau. “De vraag is of het Centraal Planbureau hier niet te voorzichtig is. Vooral als men bedenkt dat er al gelden voor de gww-sector zijn gereserveerd. Bovendien wijzen de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen er op dat het beleid rond de infrastructuur zal worden voortgezet”, aldus de coordinator Bouwbeleid.

Alle drie de sectoren produceren dit jaar samen f. 53 miljard. Inclusief onderhoud en verbetering komt de productie uit op zo’n f. 83 miljard. In 2002 ligt de productie naar verwachting rond de f. 75 miljard. Het Centraal Planbureau verwacht dat dit bedrag jaarlijks zo’n f. 5 a f. 7 miljard hoger zal uitkomen.

Bijstellen

Overigens ziet VROM in de verschillen vooralsnog geen reden om de Bouwprognoses op basis van de CPB-gegevens bij te stellen. “Het zijn prognoses, met andere woorden het is geen programma. Iedereen moet er mee doen wat hij of zij wil”, zo laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Bouwprognoses

Woningbouw

1997 1998 1999 2000 2001 2002

VROM 2463024710 23620 22230 20830 20730

CPB gunstig 2469025050 25440 26050 2571025500

Utiliteitsbouw

1997 1998 1999 2000 2001 2002

VROM 1675017250 17300 17550 17750 18000

CPB gunstig 1635016930 17580 18030 1843018830

GWW

1997 1998 1999 2000 2001 2002

VROM 1137011840 12680 12840 13280 13620

CPB gunstig 1137011950 12680 12750 1300013200

Netto Bouwproductie

1997 1998 1999 2000 2001 2002

VROM 7348074830 74980 74300 73890 74830

CPB gunstig 7314075090 77594 79482 8058681796

De bedragen zijn in miljoenen guldens. Duidelijk zijn de verschillen te zien in de VROM- en CPB-verwachtingen. Bron: VROM

Reageer op dit artikel