nieuws

Grote groep drop-outs dreigt bij mavo/vbo

bouwbreed Premium

Als de plannen van staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) doorgaan, dreigen mavo en voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) met een grote groep drop-outs te worden geconfronteerd. De examens die in de nieuwe opzet vanaf volgend schooljaar worden afgenomen, zijn voor veel leerlingen te theoretisch en te omvangrijk.

Ook het bouwonderwijs klaagt hierover omdat veel leerlingen wel met hun handen willen werken, maar het vervelend vinden ook theorie tot zich te nemen.

De Onderwijsraad zegt daarom dat de vernieuwingen van 1998 moeten worden uitgesteld. Op verzoek van Netelenbos bracht de raad advies uit over de geplande onderwijsvernieuwingen in het mavo en vbo. De conclusie is duidelijk: er is meer geld, voorlichting en bijscholing voor docenten nodig.

Het mavo en vbo krijgen in 1998 een nieuwe opzet. Leerlingen moeten kiezen voor een theoretische leerweg, een beroepsgerichte leerweg of een combinatie van beide. Verder worden straks de opleidingen ingedeeld naar sectoren. De scholieren kunnen kiezen voor de richting techniek, zorg- en welzijn, economie of landbouw. De onderwijsvernieuwingen zijn bedoeld om de aansluiting op het vervolgonderwijs te verbeteren.

Volgens de Onderwijsraad wordt dat doel onvoldoende bereikt. De nieuwe opzet is wel haalbaar, maar zijn er ernstige problemen te verwachten. De examenprogramma’s van vooral de beroepsgerichte variant wordt te theoretisch en te vol. Het aantal drop-outs zal daardoor de grens van 20 procent ver overstijgen.

Netelenbos noemde een minimum van 80 procent geslaagde leerlingen per jaar een uitgangspunt voor de nieuwe opzet. Maar volgens de Onderwijsraad zal veel meer dan 20 procent van de scholieren geen diploma halen. VVD en D66 waarschuwden hier al eerder voor. En ook de Verenigde Bijzondere Scholen pleitten enkele weken terug voor uitstel van de vernieuwingen in het mavo en vbo.

De kritiek van de Onderwijsraad verrast het ministerie niet. Toch houdt het departement vast aan de uitgangspunten van de staatssecretaris. Het ministerie wijst er op dat de vernieuwing weliswaar per 1 augustus 1998 moet ingaan, maar dat de eerste examens pas in 2002 worden afgelegd. Zo kunnen leerlingen in het nieuwe systeem ‘groeien’.

Reageer op dit artikel