nieuws

‘Geef stadsvernieuwing voorrang boven nieuwbouw’

bouwbreed Premium

Na 2010 moet verdere verstedelijking van Nederland worden tegengegaan. Uitbreiding van steden moet gebeuren binnen het huidige oppervlak van de steden. Stadsvernieuwing moet voorrang krijgen boven nieuwe wijken.

Dit zegt de Stichting Natuur en Milieu in een reactie op de Discussienota Nederland 2030. In deze nota staan vier schetsen over hoe Nederland er in 2030 kan uitzien. Organisaties en andere belangstellenden kunnen op de nota reageren.

Volgens de milieuorganisatie moet de natuur worden versterkt en dienen de plannen te worden gerealiseerd om in Nederland een aaneengesloten natuurgebied aan te leggen dat als een groen lint door verschillende provincies loopt, de ecologische hoofdstructuur (EHS).

De toekomstvisie die bij Natuur en Milieu het slechtst scoort is ‘Het palet’. In deze visie verdwijnt vrijwel al het groen en wordt Nederland bijna geheel dichtgebouwd. Dit is nadelig voor onder meer natuur en landschap en voor de leefbaarheid in de steden.

De laatste toekomstvisie ‘Stedenland’ komt er bij Natuur en Milieu het beste vanaf. In deze schets zijn stad en natuur nadrukkelijk van elkaar gescheiden. Dit komt de leefbaarheid in de stad sterk ten goede, aldus Natuur en Milieu. “Toch heeft de maximale verdichting in Stedenland ook risico’s voor de leefbaarheid in de stad”, aldus een toelichting van Natuur en Milieu.

Wonen in het groen

De visie ‘Parklandschap’ waarbij stad en platteland in elkaar overlopen door groene wijken in een stedelijke omgeving en bedrijven in een groene omgeving is volgens Natuur en Milieu ruimteverkwistend doordat steden over het landelijk gebied worden verspreid. Parklandschap scoort daarentegen goed op het punt van leefbaarheid van het platteland omdat er veel geld gaat naar plattelandsvernieuwing.

De visie ‘Stromenland’ tenslotte schiet tekort op het punt van de leefbaarheid in de stad, aldus Natuur en Milieu. In dit toekomstbeeld is uitgegaan van veel wegen, maar ook komt in de steden veel groen. Huizen worden volgens deze visie gebouwd met de voorkant op wegen en met de achterkant op groene gebieden.

Natuur en Milieu kiest voor de visie ‘Stedenland’, aangevuld met een aantal elementen uit de andere toekomstbeelden. Zo moet bijvoorbeeld uit Parklandschap het idee van wonen in het groen worden overgenomen, terwijl uit de visie Stromenland blijkt dat het noodzakelijk is om het idee te adopteren om door heel Nederland extra railverbindingen aan te leggen.

Het te dicht bebouwen van bestaande steden moet in elk geval worden voorkomen, aldus Natuur en Milieu.

Reageer op dit artikel