nieuws

Friesland bestrijdt leegstand van woningen

bouwbreed

De provincie Friesland heeft f. 2,5 miljoen uitgetrokken om tot het jaar 2001 herstructuringsprojecten op volkshuisvestingsgebied te steunen. Het gaat er vooral om het probleem van leegstaande huurwoningen op te lossen. Van het geld wordt de helft gebruikt voor onderzoek, planontwikkeling en procesbegeleiding. De andere helft is bestemd voor de uitvoering van projecten.

Bij projecten voor herstructurering kan worden gedacht aan het slopen van woningen, vervangende nieuwbouw, het verbeteren van bestaande woningen, maar ook selectieve verkoop ervan.

Reageer op dit artikel