nieuws

Friese bijdragen aan dorpsvernieuwing

bouwbreed Premium

Ruim een miljoen gulden gaat de provincie Friesland bijdragen aan projecten, die zes gemeenten hebben opgezet in het kader van de stads- en dorpsvernieuwing. Er gaat f. 10.000 naar Reduzum voor wooninrichting ‘De Haven’. f. 375.000 als bijdrage in de inrichting van het centrum Wyckel.

De herinrichting van Alde Dyk in Kootstertille kan met een provinciale bijdrage van f. 60.000 nu ook worden uitgevoerd. Grou krijgt op een totaal uitgave van f. 540.000 een provinciale subsidie van f. 325.000 voor de herinrichting Nieuwe Kade, terwijl Ameland in Nes kan overgaan tot verplaatsing van een boerderij door een subsidie van f. 200.000.

Het herstel en verbouw van een monumentaal pand in Oudebildtzijl, dat niet op de Monumentenlijst voorkomt, kan rekenen op een bijdrage van f. 120.000.

Reageer op dit artikel