nieuws

Feestfonds van het Bouwfonds krijgt langzaam vorm

bouwbreed Premium

Den Haag en Rotterdam nemen deel in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN). Alleen het ‘arme’ Den Haag schuift een corporatie naar voren als deelnemer.

Het zogenaamde revolverende fonds was een feestelijk gebaar van Bouwfonds Nederlandse Gemeente aan haar deelnemers, de gemeenten. Het wordt gespekt door dividend en verdubbeld door het Bouwfonds. SVN verstrekt aan de volkshuisvestingssector laagrentende leningen.

“De financiele positie van Den Haag maakt het evenwel niet mogelijk dat wij op de door SVN voorgestelde wijze aan de fondsconstructie deelnemen, omdat het concern op die manier de inkomsten uit dividend zou derven.” Maar omdat er iets te halen valt, heeft Den Haag aan Woningbeheer NV gevraagd in het fonds te participeren. Woningbeheer, een corporatie, is in handen van de gemeente Den Haag. “Woningbeheer zal jaarlijks het concern compenseren voor het in het fonds te storten (dividend)bedrag.”

De gemeente Rotterdam heeft onlangs besloten aan het feestfonds van Bouwfonds te gaan deelnemen. Met het geld uit SVN wordt de verbetering van particuliere woningen mogelijk gemaakt.

Eerder besloten de gemeenten Hoogeveen en Krimpen aan den IJssel gebruik te gaan maken van het SVN.

Reageer op dit artikel