nieuws

Fabrikanten willen verf indelen naar risicoklasse

bouwbreed Premium

In elk geval moeten voor binnenwerk oplosmiddelhoudende verven worden vervangen door minder schadelijke alternatieven. Bovendien moeten verven worden ingedeeld naar risicoklasse.

Dat vindt de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) die gisteren zijn jaarvergadering hield. Voorzitter mr. B.J.D. ten Doeschate bracht de visie van de verffabrikanten rond de oplosmiddelenziekte-problematiek OPS (Organo Psycho Syndroom) naar buiten.

De VVVF is tot de conclusie gekomen dat voorlichting en het gebruik van beschermingsmiddelen niet voldoende zijn gebleken om de risico’s op de ‘schildersziekte’ te minimaliseren. De vereniging vindt voor schilderwerk binnenshuis aanvullende maatregelen noodzakelijk.

De VVVF is daarom niet tegen de vervangingsplicht die staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken komend voorjaar zal instellen. Daarbij zijn volgens Ten Doeschate behalve de arbeidsomstandigheden de technische, bedrijfseconomische, juridische en organisatorische mogelijkheden van groot belang. “Een vervangingsplicht moet goed geformuleerd zijn. Zo niet, dan ben ik bang dat er schijnoplossingen komen waarmee het kind met het badwater wordt weggegooid.”

De VVVF-voorzitter stelde voor, verven in te delen naar risicoklasse. De basissystematiek daarvoor is al ontwikkeld door de Stichting Arbouw in het kader van de Verfovereenkomst uit 1993. Daarin verplichtten de verfproducenten zich het aandeel schadelijke bestanddelen in verf te verminderen.

Arbouw maakte een Verfwijzer waarin voor 400 verfproducten. Een indeling is gemaakt naar risico op ademhalings- en huidproblemen. “Het lijkt me niet moeilijk zo te komen tot een ‘veilig voor binnen’-indeling van producten”, aldus Ten Doeschate. Hij wil dat zo’n indeling onderdeel uitmaakt van het convenant waaraan werkgevers en werknemers op het ogenblik werken. Hierin leggen de cao-partijen vast hoe zij het gebruik van oplosmiddelen aan banden denken te leggen.

Reageer op dit artikel