nieuws

Dubo-pakket van belemmeringen in de bouw

bouwbreed Premium

Het nationaal pakket duurzaam bouwen raakt ingeburgerd in de bouw. Staatssecretaris Tommel is ervan overtuigd dat het gebruik van het dubo-pakket de komende jaren van 15 naar 80% zal stijgen.

Hij gaat ervan uit dat veel aannemers het pakket kennen en het dus zullen gebruiken. In drie dikke rapporten heeft het ministerie van VROM onlangs aangekondigd dat er eigen dubo-pakketten komen voor de utiliteitsbouw, stedenbouw en de grond- weg- en waterbouw.

De Tweede Kamer heeft de staatssecretaris begin deze week gevraagd of de bouwwereld zoveel pakketten wel aan zou kunnen. Tommel kwam toen met een pakket van belemmeringen; de bouw besteedt gefragmenteerd aan en het heeft te maken met kleine marges. Bovendien is het een traditionele sector waarbij klantgericht werken nog nauwelijks zijn intrede heeft gedaan. Volgens Tommel zouden deze punten nog wel eens belemmerend kunnen werken.

Bovendien kondigde hij aan dat de aanpassingen in het Bouwbesluit gelijk zullen opgaan met de wijzigingen in de Woningwet.

Reageer op dit artikel