nieuws

Droog inbouwsysteem maakt flatwoning weer van deze tijd

bouwbreed Premium

Maak een doos in een doos en een naoorlogse flatwoning voldoet aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan geluid- en brandwering. Dat is het simpele idee achter een droog inbouwsysteem, dat is ontwikkeld door Slokker, MAT en Gyproc. Metingen in een proefwoning hebben uitgewezen dat door een nieuwe combinatie van bestaande technieken de flat weer voldoet aan de comforteisen van deze tijd.

Projectleider A.L.M. van der Voort van Slokker Bouwgroep had het gevoel dat hij elke keer opnieuw het wiel moest uitvinden, als naoorlogse flatwoningen moesten worden aangepast aan de hedendaagse eisen voor geluidsisolatie en brandwerendheid. Anderhalf jaar geleden bedacht hij dat het anders moest kunnen. Van der Voort kwam in contact met ir. J. van Strijp van MAT Afbouw en P. van Dessel van Gyproc Nederland. Samen werkten ze aan de ontwikkeling van een inbouwpakket dat in alle naoorlogse flatwoningen toepasbaar is.

Van Strijp: “Voor het opknappen van vooroorlogse woningen met houten vloeren en gemetselde wanden bestaat al lang een uitgekristalliseerd pakket. Maar voor naoorlogse flats met een licht betonskelet was er eigenlijk niets. Terwijl die juist zeer slecht scoren als het gaat om geluidsisolatie.”

Combinatie

Woningbouwvereniging Het Oosten stelde een flat in Amsterdam-Osdorp ter beschikking waar de drie konden experimenteren. Adviesbureau Peutz verrichtte daar akoestische metingen bij verschillende combinaties van het inbouwsysteem. Doel van de drie bedrijven was om uiteindelijk iets te leveren dat het comfortniveau van het Pakket Duurzaam Bouwen haalt.

Het pakket dat als beste uit de bus kwam, heeft een zogenaamd MetalStud-systeem als basis. Met een combinatie van metalen profielen en gipskartonplaten worden de woningscheidende wanden van een voorzetwand voorzien. Hetzelfde principe wordt gebruikt voor een vrijdragend plafond. Om aan het Bouwbesluit te voldoen komt op de vloer een zwevende vloer, bestaande uit twee lagen gipskartonplaat op een onderlaag van ribkarton. Om het dubo-niveau te halen wordt eenzelfde type zwevende vloer toegepast, maar dan met tien millimeter steenwolisolatie.

Ook om de leidingkokers wordt een MetalStud-systeem gebouwd. Van Dessel: “Daarmee is in feite een ‘doos in een doos’ gemaakt van elementen die we al lang kennen. De combinatie is echter nieuw en zorgt ervoor dat de Bouwbesluit-eisen voor lucht- en contactgeluidsisolatie ruimschoots worden gehaald.”

Het nieuwe pakket is ook getoetst op de brandwerendheidseisen uit het Bouwbesluit. Ook daaraan blijkt het te voldoen. Bijkomend voordeel is volgens de drie bedrijven de mogelijkheid om tegelijkertijd de thermische isolatie van de gevel naar een hoger niveau op te krikken.

Duurzaam renoveren

Over de kosten van het inbouwsysteem willen de drie bedrijven eigenlijk weinig kwijt, omdat die afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals de grootte van de woning en de indeling. Van Strijp geeft echter wel een indicatie: tussen f. 22.000 en f. 28.000 per woning. Daarin is de eventuele thermische isolatie van de gevel niet opgenomen.

Van der Voort is ervan overtuigd dat er voor het nieuwe systeem een grote markt zal zijn. Met de renovatie van naoorlogse flats zijn immers de komende jaren miljarden guldens gemoeid. “Wij hebben nu aangetoond dat al die betonnen casco’s niet gesloopt hoeven te worden maar duurzaam zijn te renoveren.”

Deze flat in Osdorp was proefmodel voor het nieuwe inbouwsysteem. Het gebouw is representatief voor talloze woongebouwen van na de oorlog.

Van Dessel, Van Strijp en Van der Voort, de bedenkers van het inbouwsysteem.

Reageer op dit artikel