nieuws

Droge voeten kosten Friesland half miljard

bouwbreed

Friesland moet ruim een half miljard investeren om de provincie droog te houden. Stijging van de zeespiegel en gelijktijdige bodemdaling vergroten de kans op wateroverlast. Dat blijkt uit het eindrapport ‘Waterhuishoudkundige inrichting van Fryslan’ dat de provincie met het Waterschap heeft opgesteld. Friesland liet als eerste provincie zo’n onderzoek uitvoeren.

Naar verwachting stijgt de zeespiegel de komende vijftig jaar 30 cm. Door gas- en zoutwinning in Friesland daalt de bodem met een gemiddelde van 25 cm. Door inklinking van veengebieden kan zij in het midden van de provincie nog eens dalen met maximaal 50 cm. Daar lijdt de waterhuishouding onder. Kritieke boezemwaterstanden treden bijvoorbeeld vaker op. De stijging van de zeespiegel bemoeilijkt ook lozingen op de Waddenzee en het IJsselmeer. Deze stijging kan ook het binnenkomen van zout kwelwater bevorderen. Dat vergt dure maatregelen. Aanpassing van stuwen en gemalen beperkt de schade. Afhankelijk van de oplossing, zou bijvoorbeeld een nieuw gemaal moeten worden gebouwd. Dat kost ruim f. 85 miljoen. Ook kan het water afvloeien in het boezemoppervlakte, maar dat heeft veel schade voor de landbouw tot gevolg.

Reageer op dit artikel