nieuws

Databank voor wegenbouw

bouwbreed Premium

Wie wat van de wegenbouw wil weten kan terecht bij databank IRRD (International Road Research Documentation), een programma van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

In de databank zijn alle publicaties en informatie uit onderzoeksprogramma’s en lopende projecten ondergebracht. De geciteerde vakliteratuur komt uit 850 vakbladen uit veertig landen, en gaat terug tot 1972. Inmiddels bevat de databank 300.000 bijdragen.

De onderwerpen zijn uiterst gevarieerd. Zo komen planning en aanleg aan bod, maar ook infrastructurele maatregelen, bodem- en gesteentetechniek en ontwatering, bruggenbouw en ongevallen.

Om gebruik te kunnen maken van de databank is een bedrag van 50 DM plus een jaarabonnement van 40 DM noodzakelijk. Het Centrum voor Vakinformatie in Karlsruhe beheert de databank (tel. +49-7247-808-513).

Reageer op dit artikel