nieuws

Centrum zet lijnen uit naar ondergrondse toekomst

bouwbreed Premium

Verbreding van de activiteiten en verdieping van de opgedane kennis en ervaring. Dat zijn de hoofdlijnen van het beleidsplan van het Centrum Ondergronds Bouwen voor de periode 1999 tot 2003.

Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) in Gouda heeft zich in de afgelopen tijd gericht op versterken en uitbouwen van de kennisinfrastructuur voor ondergronds bouwen. Het betreft een duurzaam publiek-privaat samenwerkingsverband van overheden, opdrachtgevers, kennis- en wetenschappelijke instituten, aannemers, ingenieursbureaus en industrie.

Een financiele impuls van de rijksoverheid (ICES) heeft het werk van het COB in hoge mate mogelijk gemaakt. Op 1 januari 1999 loopt het huidige programma echter af. Het programma van COB 2, voor de periode van 1999 tot 2003, zal uit verschillende bronnen worden gefinancierd. Gestreefd wordt naar een budget van f. 130 miljoen voor vijf jaar.

Voor de vijf jaar na 1998 bestaat het beleidsprogramma uit vier onderdelen. Allereerst het oppakken en stimuleren van onderzoek bij voorgenomen praktijkprojecten en pilot toepassingen van ondergrondse bouwtechnieken. Een tweede onderdeel is betrokken op technologie. Dit moet leiden tot verbreding en verdieping van de kennis over ondergronds bouwen.

Het derde onderdeel is een breed onderwijsprogramma (TU, hbo en mbo) dat het kennisniveau van ondergronds ruimtegebruik moet verhogen en bestendigen. Een vierde pijler betreft communicatie. Het gaat om het actief uitdragen van de resultaten van de andere programmaonderdelen. Dit moet bijdragen aan grotere bekendheid van ondergronds bouwen.

Reageer op dit artikel