nieuws

Bouwmarkt Bahrein beduidend beter

bouwbreed Premium

De bouwmarkt van Bahrein vertoont weer wat meer activiteit. Het aantal aangeboden werken is inmiddels dusdanig groot, dat internationale aannemers niet meer op alles en tegen de laagste prijzen hoeven in te schrijven.

De verbeteringen brengen ook nieuw leven in gestagneerde projecten, zoals de energiecentrale/waterontzilter nabij Hidd. In de loop van het volgende jaar kunnen aannemers rekenen op de aanbesteding van een nieuwe haven en een industriegebied voor deze locatie.

Haven en industrieterrein vergen een gezamenlijke investering van f. 600 tot f. 660 miljoen. De eerste fase van het industrieterrein beslaat 240 hectare en meet in totaal 650 hectare. Het geheel komt op ingepolderd land te liggen. De bijbehorende haven kan jaarlijks zo’n 234.000 containers verwerken. Het haventerrein meet 130 hectare en ligt eveneens op ingepolderd land. De overslag gebeurt aan twee kades van elk 300 meter lang. Een van de kades sluit aan op een pakhuizencomplex met een omvang van 24.000 vierkante meter. Het Britse Posford Duvivier bereidt de aanbesteding voor waarop gegadigden vanaf begin volgend jaar kunnen inschrijven.

Het ministerie voor openbare werken en landbouw reserveert ruim f. 160 miljoen voor de renovatie van rioolwaterzuiveringen. Voor het moderniseren van ’s lands ontzilters werkt het ministerie voor elektriciteit en water plannen uit. Netherlands Airport Consultants en het Bahreinse bureau MSCEB bereiden de nieuwbouw voor van de verkeerstoren op het vliegveld van Bahrein.

Reageer op dit artikel