nieuws

Bouw woningen voor de eeuwigheid

bouwbreed Premium

Volgens directeur Bijdendijk van de Amsterdamse woningbouwvereniging Het Oosten, moet het roer radicaal om. Hij heeft laten uitrekenen dat het veel goedkoper en aangenamer wonen is in een groot, flexibel in te delen huis dat met gemak de eeuwen trotseert, dan in de sobere woningen die nu standaard zijn en binnen een mensenleven verouderd zijn. De meerinvestering voor het duurdere casco verdient zich met gemak terug over de langere afschrijftermijn. Vandaar de ondertitel “Hoe sober en doelmatig bouwen de armen arm houdt”.

De ‘arme’ huurder zou beter af zijn met extra vierkante meters en een verdiepingshoogte van maar liefst 3.60 m. Dankzij die overmaat is het huis ook voor andere functies bruikbaar; ook extra degelijke materialen moeten er zorg voor dragen dat het huis eeuwen meekan.

ir. F. Bijdendijk: “Duurzaamheid loont”. Uitg. Architext/Het Oosten. Exemplaren zijn aan te vragen bij woningbouwvereniging Het Oosten, afd. publieksinformatie, tel. 020-4873315.

Reageer op dit artikel