nieuws

Blik op IJsseloog

bouwbreed

In het Ketelmeer is het slibdepot IJsseloog in de maak. Het depot is primair bedoeld voor het bergen van vervuilde bagger, die bij het schoonmaken van het 3800 ha grote meer vrijkomt. Door lozingen in de jaren zestig is het Ketelmeer zwaar vervuild met giftige stoffen en zware metalen.

Een bouwcombinatie, bestaande uit HAM-VOW, Ballast Nedam Baggeren en Baggermaatschappij Holland, legt het depot aan in opdracht van Rijkswaterstaat. De projectkosten belopen f. 200 miljoen. Om te voorkomen dat verontreinigd water tijdens de aanleg van het depot de schone delen van het meer vervuilt, is het hele werk omgeven door een tijdelijke damwand. De schoonmaakoperatie moet volgend jaar van start gaan.

Reageer op dit artikel