nieuws

Baggermarkt gunstig voor winst Boskalis

bouwbreed Premium

Boskalis stelt de winstverwachting naar boven bij. Rob van Gelder, voorzitter raad van bestuur, noemt als redenen hiervoor een aanhoudende, gespreide vraag naar baggerproducten, een sterke bezetting van de vloot en de goede gang van zaken op een groot aantal projecten.

Werd in augustus nog een winststijging van 20 procent ten opzichte van 19976 aangegeven, nu durft hij de stelling aan dat die zeker 30 procent zal bedragen. Aan boord van de WD Fairway maakte Van Gelder dit goede nieuws bekend. Deze grootste sleephopperzuiger ter wereld is op dit moment betrokken bij een landaanwinningsproject in Hamburg.

“Het heeft ons in deze tweede helft van dit jaar bijzonder meegezeten. We zijn zeer te spreken over de bezetting op onze schepen en de voortgang van de werken is heel gunstig geweest”, zo deelde hij mee. “Die bezetting ligt op dit moment voor de hopperzuigers op 42 weken en voor de cutterzuigers op 36 weken, terwijl een bezetting van 30 weken standaard is.”

Hamburgse haven

De Gelder stelde zijn winstverwachting bij gezien ook de mondiale behoefte aan baggerwerken. Die ontwikkelt zich gunstig ondanks de huidige onzekerheden op financiele markten in Zuidoost-Azie en de hierdoor naar beneden bijgestelde economische groeiverwachtingen van een aantal landen in die regio.

In Hamburg wordt met de WD Fairway, die in juni van dit jaar in de vaart kwam, meegewerkt aan een landaanwinningsproject. Ten behoeve van de uitbreiding van de Hamburgse haven wordt een terrein van 80 hectare opgespoten, waarvoor 2,4 miljoen kubieke meter zand uit de monding van de Elbe moet worden gebaggerd. Het project begon in de zomer van 1997 en de oplevering staat voor het het voorjaar van 1998 gepland.

Reageer op dit artikel