nieuws

Aanbesteding gestart voor nieuwbouw Limburgs museum

bouwbreed Premium

Het Limburgs Museum in het Julianapark te Venlo is een grote stap dichterbij gekomen met de start van de aannemersselectie voor de nieuwbouw. Deze week verschijnt de advertentie in het publicatieblad van de Europese Gemeenschap, waarin geinteresseerden worden opgeroepen voor de voorselectie.

Het nieuwbouwproject heeft eerder door toepassing van diverse procedures en het afhaken van het projectmanagementsbureau, vertraging opgelopen.

Het door Jeanne Dekkers ontworpen gebouw, met als motto ‘De tuin van Kleio’, bestaat uit een transparant deel aan de kop van het Julianapark dat uitzicht biedt over het stationsplein en park. In dit segment zijn verschillende publieksfuncties gehuisvest zoals een foyer, aula, educatieve ruimten en een bibliotheek.

Hierachter ligt een gang die het publiek via loopbruggen naar afzonderlijke zalen leidt.

In een betonnen gebouw met houten gevelpanelen, zijn de zalen ondergebracht. Dat gedeelte van het museumgebouw fungeert als een kast, waarin de museumschatten in samenhangende presentaties worden getoond. Voor het aangrenzende, oudste bewaarde benzinestation van Nederland zijn plannen gemaakt om er een museumrestaurant in onder te brengen. Tevens is de oude burgemeesterswoning opgenomen in de inrichting van de directe omgeving. Voor deze villa wordt een bijpassende culturele functie gezocht.

Voordat gestart wordt met de feitelijke bouw, zal het terrein in februari door de gemeente Venlo bouwrijp worden gemaakt. Aansluitend vindt er een archeologisch onderzoek plaats naar sporen uit de vroege middeleeuwen. Hiervoor wordt een belangrijk deel van de bouwkavel van de bovenste grondlagen ontdaan.

Het streven is om na de aanbesteding in april 1998 de opdracht te verlenen aan de geselecteerde aannemer. Die kan dan beginnen met de inrichting van het bouwterrein en de grondwerkzaamheden. De bouwkundige oplevering van het ongeveer 7900 m2 grote complex staat gepland voor juli 1999.

Reageer op dit artikel