nieuws

Aan Lawa’s ten onder…..

bouwbreed Premium

Volgens de Woningwet hebben gemeentebesturen de bevoegdheid eigenaren van (woon-) panden te dwingen onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Doet de eigenaar dat niet, dan kan de gemeente dit zelf laten doen en de rekening met boete presenteren aan de nalatige eigenaar.

Een aanschrijving van gemeenten om (achterstallig) onderhoud uit te voeren of gevaarlijke bouwkundige situaties te verhelpen, kunnen ‘spontaan’ vanuit de gemeentelijke Bouw- en Woningdienst komen, of naar aanleiding van klachten van meestal huurders. Ook kan een aanschrijving het gevolg zijn van uw aanvraag van een splitsingsvergunning volgens de plaatselijke Huisvestingsverordening, deze heten dan splitsingsaanschrijvingen. Trekt u de aanvraag voor een splitsingsvergunning in, dan loopt u gerede kans dat de gemeente deze als ‘gewone’ aanschrijving beschouwt. Omdat de gemeente, behoudens gevaarlijke omstandigheden, maar eenmaal per drie jaar een pand mag opnemen voor eventuele aanschrijvingen, doet zij dit zeer grondig.

Overigens krijgt u geen aanschrijving als een donderklap bij heldere hemel. Op de eerste plaats verzoekt een buiteninspecteur van de Bouw- en

Woningdienst u na zijn bevindingen, een aantal werkzaamheden uit te voeren. Geeft u geen gehoor aan dit vriendelijke verzoek, dan zendt hij u een ‘Bericht aan belanghebbende’ (Bab) waarin de werkzaamheden formeel staan opgetekend, en in dezelfde brief staat een waarschuwing dat u bij niet (tijdige) uitvoering van het gemeentebestuur een aanschrijving met uitvoeringsdwang tegemoet kunt zien. Reageert u wederom niet, of u bent het niet met deze Bab eens, dan krijgt u een officiele aanschrijving van de gemeente met de aankondiging, dat bij herhaalde nalatigheid de gemeente de werkzaamheden zal laten uitvoeren. Uiteraard krijgt u dan de (hoge) nota plus een geldboete te betalen. Een kopie van deze aanschrijving gaat naar de (hypotheek) bank en de huurders. Overigens krijgt meestal de juridisch eigenaar de aanschrijving, maar sinds enkele jaren kan ook de economisch eigenaar daarvoor in aanmerking komen. Tevens zal de gemeente een aanschrijving bij het kadaster doen inschrijven en deze na volledige uitvoering weer doorhalen.

Tegen deze aanschrijving kunt u tot in vele instanties bezwaar maken, bijvoorbeeld omdat de waarnemingen van de gemeente niet juist zijn, of omdat niet uw maar de fundering van de buurman slecht is. Ook kan de aanschrijving ‘onrendabel’ zijn, dit komt voor als in alle redelijkheid niet te verwachten is dat het pand na uitvoering van de voorgeschreven werkzaamheden meer of evenveel waard is bij verkoop. Bij deze onrendabele aanschrijvingen is het weleens gebeurd dat een gemeente ‘vergat’ de vernieuwing van de fundering aan te schrijven, maar alle andere onderdelen van het pand wel.

Helpt uw bezwaarprocedure niet en u gaat desalniettemin niet tot uitvoering over, dan krijgt u een Laatste waarschuwing (Lawa) om dit wel te doen, en wederom een aankondiging dat de gemeente zelf zal overgaan tot de werkzaamheden, dit voor uw kosten. Tegen deze Lawa kunt u alweer bezwaar maken.

Bij aanschrijvingen die u zelf laat uitvoeren, kunt u zelf de kwaliteit van de werkzaamheden en het toegepaste materiaal bepalen, zolang u het niveau van het Bouwbesluit maar haalt. Dit geldt ook voor de eerste woorden van de uitvoeringszinnen van een aanschrijving: ‘het repareren hetzij vernieuwen van….’ Als na reparatie een onderdeel van een pand het kwaliteitsniveau voldoet aan het Bouwbesluit, dan bent u daartoe gerechtigd, ook al ziet de gemeente liever gehele vernieuwing. Denkt u hierbij aan gedeeltelijke vernieuwing van houten kozijnen in plaats van vernieuwing van het gehele kozijn. Ook mag een aanschrijving geen betrekking hebben op het uitbreiden van wooncomfort of sanitaire voorzieningen meer dan strikt noodzakelijk.

Toch is het beter om zulke situaties te voorkomen; laat u niet ondersneeuwen door Lawa’s, want dan worden het lawines en die zijn immers levensgevaarlijk.

Hans Broeren

Reageer op dit artikel