nieuws

Zwijndrechtse corporaties bouwen op Vinex-locatie

bouwbreed Premium

De drie Zwijndrechtse woningcorporaties gaan in samenwerking met de twee collega’s uit Hendrik Ido Ambacht 244 koopwoningen in de vrije sector bouwen op de nog te ontwikkelen Vinex-locatie De Volgerlanden. Dat is het resultaat van een brede overeenkomst, die de Zwijndrechtse corporaties eerst met de gemeente zijn overeengekomen en daarna met de collega’s uit de buurgemeente.

Met deze plannen heeft de gemeente Zwijndrecht een oud conflict opgelost met de Zwijndrechtse woningcorporaties. Sinds 1984 namelijk bestaat er een geschil over de betaling van de kosten van groenonderhoud bij woningen van de corporaties. Tot twee keer toe werd het geschil aan de rechter voorgelegd, maar die kwam tot heden niet tot een definitieve uitspraak.

De gemeente en Zwijndrecht hebben nu zelf de strijdbijl begraven omdat de volgende oplossing voor beide partijen aanvaardbaar bleek. De gemeente beschikte over een stuk grond van 12 ha in De Volgerlanden, dat in zijn geheel op het grondgebied van Hendrik Ido Ambacht ligt. De grond werd door Zwijndrecht aan de stuurgroep De Volgerlanden verkocht onder het beding dat de Zwijndrechtse corporaties dan wel 244 koopwoningen zouden mogen bouwen ergens op deze Vinex-locatie in wording.

Conditie

De corporaties op hun beurt smeedden een overeenkomst met de twee corporaties in Hendrik Ido Ambacht, waardoor op termijn de vijf voor deze gelegenheid in een stichting ondergebrachte woningbouwverenigingen de woningbouw zullen realiseren.

De gemeente Zwijndrecht heeft overigens nog als conditie gesteld dat de eventuele winst die op deze koopwoningen wordt gemaakt, zal worden gebruikt voor de bouw van goedkope sociale woningen en voor het oplossen van knelpunten in bestaande woningcomplexen in beide gemeenten.

De Zwijndrechtse corporaties hebben met een eenmalige betaling van f. 4,5 miljoen aan de gemeente de claim tot betaling van de rekeningen voor groenonderhoud gedurende vele jaren afgekocht. Voortaan zal het

Reageer op dit artikel