nieuws

‘Zuinig zijn op open en groene ruimte’ De Boer tegen bouwen langs snelwegen

bouwbreed Premium

Minister Margaretha de Boer ziet niets in de voorstellen van onder andere het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) om Nederland langs snelwegen verder te ontwikkelen. “Feitelijk hebben we het hier over lintbebouwing en we weten allemaal hoe stedenbouwkundig fout dat is.” Dat ook het ministerie van Economische Zaken het corridor-model wel ziet zitten wuift De Boer weg: “Een mens leeft niet bij brood alleen.”

Kwaliteit van de leefomgeving voor de langere termijn zegt de bewindsvrouw belangrijker te vinden. Daarom moet er ook in het stedelijk gebied en meer ondergronds en gestapeld worden gebouwd.

In het Nederlands Congresgebouw in Den Haag zei De Boer gisteren duidelijk te willen kiezen voor de steden. Zij opende daar de startmanifestatie van het Stimuleringsprogramma Intensief Ruimtegebruik. (StIR). Voor het beter gebruiken van de ruimten kunnen gemeenten van de overheid een subsidie krijgen. Bij elkaar heeft De Boer hiervoor de komende vijf jaar in totaal f. 50 miljoen beschikbaar.

Het sleutelen aan de steden in de vorm van stedelijke herstructerering en stedelijke vernieuwing zijn zaken die De Boer vooral uit ruimtegebruik belangrijk zegt te vinden. “De voorraad open en groene ruimte is beperkt, daar moeten we zuinig op zijn. Is een polder eenmaal volgebouwd, dan ontneemt ons dat blijvend andere gebruiksmogelijkheden. Door onze steden op orde te houden sparen wij unieke landschappen.”

Het is met deze achtergrond dat De Boer ten strijde trekt tegen een ieder die het compacte stad-model aanvalt. Zo zegt ze niets op te hebben met de corridor-gedachte van het AVBB. Onlangs presenteerde AVBB-voorzitter Brinkman een uitgewerkt plan voor het concentreren van wonen, werken, winkelen en recreeren langs de bestaande wegen als bijvoorbeeld de A4 en A12. In de visie van het AVBB vormen deze corridors op termijn zoveel mogelijk de ruggengraat van Nederland.

Corridors

Steun voor de corridorgedachte kreeg de werkgeversorganisatie vorige week van het ministerie van Economische Zaken. In een discussienota ‘Ruimte voor economische dynamiek’ stelt EZ dat de vraag naar ruimte zodanig groot wordt, dat ontwikkeling langs de zogenoemde corridors het meest waarschijnlijk is. De Boer zegt hier anders over te denken. “Van het ministerie van Economische Zaken gaat het om een ambtelijke notitie, meer niet. Uit oogpunt van zorgvuldig omgaan met de ruimte wijs ik het model af. In feite komt het ook neer op klassieke lintbebouwing. En we weten allemaal hoe stedenbouwkundig fout dat is. Bouwen aan onze steden is gewoon duurzamer en boven alles te prefereren.” Dat het wellicht uit Economisch oogpunt een verstandige ontwikkelingsstrategie zou zijn wuift de VROM-minister weg: “Een mens leeft niet bij brood alleen.”

Gestapeld

Om de beschikbare ruimte intensiever te benutten is het volgens haar van belang dat er zeker in de steden meer ondergronds maar vooral ook gestapeld wordt gebouwd. Dat de consument en met name een gezin met kinderen “en een kinderwagen” liever een eengezinswoning dan een appartement heeft, noemt ze een cliche. “Als er ruime en kwalitatief goede appartementen worden gebouwd dan is daar zeker vraag naar. Dan misschien niet bij een gezin maar er zijn nog talloze andere samenlevingsvormen die een goed en vooral ruim appartement graag willen hebben.”

Reageer op dit artikel