nieuws

Zeeuws foefje voorkomt gekrakeel over nieuwbouw

bouwbreed Premium

De gemeente Hulst bedacht een methode om meer huizen te bouwen dan het Provinciaal Woningbouwprogramma toestaat. Kern van dit Zeeuws foefje is de bouw van een aantal huizen als ‘bijzonder project’ te bestempelen en de bouw van een aantal anderen over een langere tijd uit te smeren. Zo valt de nieuwbouw buiten het door de provincie vastgestelde woningbouwprogramma.

Hulst heeft haar plan ingediend bij de Provincie. Deze heeft welwillend gereageerd.

Zeeuwse gemeenten vliegen elkaar regelmatig in de haren over het aantal huizen dat ze willen bouwen. Daarom is het het Provinciaal Woningbouwprogramma 1997-2006 vastgesteld. Hierin staat onder meer aangegeven hoeveel nieuwbouw er mag worden gepleegd. De gemeente Hulst had echter voordat het woningbouwprogramma openbaar werd al diverse bouwplannen. Deze voorzagen in totaal in de bouw van 408 woningen, dat wil zeggen 113 huizen meer dan volgens het woningbouwprogramma is toegestaan. Omdat Hulst de bouwplannen toch wil doorzetten kwam het gemeentebestuur met een voorstel.

Hierin wordt de bouw van het teveel aan woningen uitgesmeerd over een langere periode. Verder wordt een aantal nieuwbouwwoningen als bijzonder project aangemerkt. Het gaat om hoogwaardige huurwoningen, die verder in de gemeente Hulst niet voorkomen. Bovendien zijn de huizen bestemd voor mensen buiten de regio die zich in Zeeland willen vestigen. De gemeente hoopt met name Belgen aan te trekken.

Volgens een toelichting van Gedeputeerde Staten kunnen dit soort projecten (deels) bovenop het woningbouwprogramma gebouwd worden, aldus een toelichting

Reageer op dit artikel