nieuws

Woningbedrijf Rotterdam gaat fors investeren

bouwbreed Premium

Het Woningbedrijf Rotterdam gaat de komende vier jaar fors investeren in de 24 wijken en gebieden waarin deze corporatie actief is. Uit de voorlopige plannen, die nog in overleg met gemeente, deelgemeentes en huurdersorganisaties moeten worden uitgewerkt, blijkt dat een totaal investeringsbudget van ongeveer f. 400 miljoen nodig is.

Voor nieuwbouwactiviteiten wordt gedacht aan een investering van f. 230 miljoen. Om in de gebiedsgerichte plannen een meer gevarieerd woningaanbod te kunnen aanbieden zullen onder meer 1000 koop- en duurdere huurwoningen worden gebouwd om meer mensen met hogere inkomens naar de wijken te trekken, waar het Woningbedrijf – eigenaar van 37.000 woningen – actief is.

Een andere maatregel om de eenzijdigheid van wijken te doorbreken is het plan om 4000 tot 5000 huurwoningen te gaan verkopen. Het Woningbedrijf gaat dat doen volgens het principe van Maatschappelijk Verantwoord Eigendom. Dat wil zeggen dat de woningen aan de zittende huurders worden aangeboden met een eenmalige korting van 10 procent, een terugkoopgarantie en een onderhoudsgarantie gedurende tien jaar. Voorts zal de winst of het verlies bij terugkoop worden gedeeld. Het Woningbedrijf stelt ook het onderhoud van het casco en de buitenkant zeker en voorkomt zo dat de woningen overgaan in handen van speculanten. Eind 1997 zal met deze vorm van verkoop worden begonnen.

Voor verbeteringen aan bestaande woningen zal voor de komende vier jaren een bedrag nodig zijn van f. 110 miljoen. Tenslotte denkt het Woningbedrijf nog eens een bedrag van f. 50 miljoen nodig te hebben voor maatregelen die de leefomgeving verbeteren. Gedacht kan daarbij worden aan het opknappen van binnenterreinen, de aanpak van de groenvoorziening en het opfleuren van straatgevels. Ook het creeren van speelruimtes kan daartoe een bijdrage leveren.

Reageer op dit artikel