nieuws

Winstgroei voor vastgoedfonds Wereldhave

bouwbreed Premium

Het Vastgoedfonds Wereldhave heeft zijn winst over de eerste negen maanden met 13 procent zien toenemen tot f. 101,7 miljoen. De winstgroei is te danken aan hogere huuropbrengsten, lagere rentelasten en lagere beheerskosten. De onderneming had bij de publicatie van de halfjaarcijfers al de winstverwachting voor heel 1997 verhoogd tot f. 8,20 per aandeel.Over de eerste negen maanden bedraagt de winst per aandeel f. 6,19, vergeleken met f. 5,69 in dezelfde periode vorig jaar.

Wereldhave verwacht op korte termijn enkele grote nieuwbouwprojecten over te nemen. Het gaat waarschijnlijk om aankopen ter waarde van enkele honderden miljoenen guldens. De waarde van de totale portefeuille bedraagt momenteel f. 2,5 miljard.

Reageer op dit artikel