nieuws

Vroegpensioen kaderpersoneel in handen van bonden

bouwbreed Premium

Dinsdag worden de onderhandelingen voor een nieuwe uta-cao hervat. Partijen komen bijeen bij de bouwbond CNV in Odijk. “Dan zal blijken of de bonden akkoord gaan met een vroegpensioen-leeftijd van 62 jaar. Aan de door hen beoogde pensionering op 61,5 jarige leeftijd hangt een extra prijskaartje van f. 1,5 miljard.” Dat stelt de werkgeversdelegatie aan de vooravond van deze hernieuwde onderhandelingsronde.

Het ligt aan de werknemers of er nu een goede vroegpensioenregeling komt of niet, aldus een verklaring van de werkgeversdelegatie. Werkgevers hebben vergaande concessies gedaan om tot een akkoord te komen. Het vasthouden aan de uittredingsleeftijd van 62 jaar is in strijd met de door beide partijen overeengekomen uitgangspunten, aldus werkgevers.

Het nieuwe voorstel van werkgevers luidt als volgt: ongewijzigde voortzetting van de vut-regeling tot en met het jaar 2000. Daarbij is uittreding op 61,5 jarige leeftijd regel. Werkgevers zijn bereid de hiermee gepaard gaande extra kosten van f. 150 miljoen te betalen.

Invoering van een vroegpensioenregeling volgt per 1 januari 1998. Werknemers bouwen vanaf hun 22ste jaar in veertig jaar een vroegpensioen op van 70% van het laatstverdiende loon. Eerder uittreden kan wanneer zij individueel bijsparen en/of een spaarloon of premiespaarregeling inzetten en/of de bovenwettelijke vakantiedagen en/of roos-tervrije dagen inbrengen (meer dan 20).

Overgangsregeling

Voor uta-medewerkers die vanwege hun leeftijd te weinig rechten kunnen opbouwen komt er een goede overgangsregeling. Werknemers die al lang in de bedrijfstak werken en dus ook al lang premie hebben betaald worden beloond met maximaal tien extra vroegpensioenjaren.

De vroegpensioenregeling wordt collectief uitgevoerd door het Sociaal Fonds Bouwnijverheid met de mogelijkheid voor dispensatie voor individuele bedrijven. Werkgevers zijn bereid de helft van de kosten voor deze nieuwe regeling te betalen.

“Nu werkgevers een uitstekende en betaalbare oplossing voor de onbeheersbare vut-regeling hebben aangereikt, gaat het niet aan dat de bonden in strijd met het overeengekomen uitgangspunt vasthouden aan een uittredingsleeftijd van 62 jaar”, aldus de werkgevers.

Reageer op dit artikel